AI varuje pred používaním kontajnerových bômb a mín

Amnesty International apeluje na všetky zúčastnené strany, aby v prípade prepuknutia irackého konfliktu chránili civilistov.

Je pravdepodobné, že iracká strana bude útočiť na vlastné obyvateľstvo a rozmiestňovať vojenské zariadenia v civilných objektoch a husto obývaných oblastiach. USA a ich spojenci by sa mali vyvarovať útokov na ešte existujúcu infraštruktúru. Jej zničenie počas vojny v Perzskom zálive dodnes spôsobuje civilnému obyvateľstvu veľké utrpenie. V Iraku je málo pitnej vody, na mnohých územiach niet elektrickej energie, chýba zásobovanie základnými potravinami.

Nebezpečné bomby
Amnesty International tiež varuje pred použitím kontajnerových bômb. Naposledy boli použité pri bombardovaní Afganistanu. Všetky časti bomby nevybuchnú ihneď, ale dopadnú na zem, kde sa de facto stávajú pozemnými mínami. Zamorujú územie ešte dlho po skončení konfliktu. Viaceré mimovládne organizácie a Nadácia princeznej Diany preto požadujú, aby medzinárodné spoločenstvo zakázalo používanie kontajnerových bômb, rovnako ako už prijalo zákaz pozemných mín. Britský premiér Tony Blair však vyradenie kontajnerových bômb pri zásahu v Iraku odmieta.

Míny
USA navyše zhromažďujú tisícky protipechotných mín z britského teritória Diego Garcia, na ktorom majú USA vojenskú základňu. Protipechotné míny pritom britské právo zakazuje. Spojené štáty pravdepodobne použijú nielen míny ale aj chemické plyny. USA pritom podpísali Dohovor o zákaze chemických zbraní. Dohovor o zákaze protipechotných mín, ktorý vstúpil do platnosti v marci 1999, podpísalo 122 krajín. Dokument má však vážnu medzeru. Jeho článok 5 umožňuje Britom viesť spoločné vojenské operácie s krajinami, ktoré dohovor neratifikovali – teda USA.

„Medzinárodná komunita by si mala uvedomiť, že neexistuje čosi ako bleskové riešenie problému v Iraku,“ vyhlásila riaditeľka britskej sekcie Amnesty International Kate Allen. Skúsenosť z Afganistanu ukázala, že situácia obyvateľov Iraku sa zlepší len vďaka dlhodobému a systematickému úsiliu. Bomby problém nevyriešia.