AI varuje pred vytvorením amerických vojenských komisií v Iraku

Všetci, ktorí sa v Iraku dopustili porušovania ľudských práv, musia byť predvedení pred súd. Vyhlásila to Amnesty International (AI).

Zločiny však musia byť najskôr vyšetrené. Organizácia preto žiada vytvorenie komisie expertov OSN. Mala by plniť podobnú rolu ako komisia, ktoré viedla k vzniku Medzinárodného trestného súdu pre bývalú Juhosláviu. Komisia bude musieť preskúmať iracký súdny systém, ktorý nevyhnutne potrebuje reformu. Sudcovia budú potrebovať tréning o zásadách spravodlivého súdneho procesu.
Stále neexistuje seriózna analýza situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iraku. Mandát na skúmanie tohto problému má podľa AI jedine OSN. Musí preto plniť kľúčovú rolu pri reforme irackého systému spravodlivosti. Návrhy na vytvorenie amerických či britských tribunálov organizácia považuje za krajne nevhodné. Existuje totiž riziko, že budú vnímané ako pokus o nastoľovanie spravodlivosti víťazov. Amnesty International navyše varovala, že návrhy na zriadenie amerických vojenských komisií – teda ani nie súdov – nemajú oporu v medzinárodnom práve.
Organizácia navrhuje vytvorenie prechodných ad hoc súdov alebo zmiešaných súdov, ktoré by pracovali na základe medzinárodnej súdnej právomoci. Musia pritom dodržať základné princípy ako nezávislosť a nestrannosť, spravodlivý súd, všeobecná platnosť rozsudkov, zákaz amnestií či zákaz trestu smrti alebo mučenia.