AI vyzýva k nulovej tolerancii násilia páchaného na ženách – nielen v Medzinárodný deň

25. november bol v roku 1999 Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Neziskové organizácie po celom svete si tento deň pripomínajú v rámci šestnástich akčných dní proti genderovému násiliu, ktoré vrcholia Dňom ľudských práv 10. decembra 

Pod pojmom „násilie páchané na ženách” Valné zhromaždenie OSN rozumie „činy schopné spôsobiť fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie, či už vo verejnom alebo súkromnom živote”. Všeobecne sa pod týmto pojmom chápe domáce násilie, sexuálne zneužívanie, obchod so ženami či iné gendrovo podmienené násilie.

Do kategórie rodovo podmieneného násilia možno zaradiť aj kultúrne zvyky poškodzujúce ženy, ako sú napr. mutilácia (mrzačenie) genitálií, detské svadby a iné škodlivé zvyky a aktivity bežné vo vyspelých spoločnostiach, ktoré sú motivované túžbou urobiť zo žien prijateľné, príťažlivé sexuálne partnerky pre mužov. Patria medzi ne patologické stravovanie (anorexia a bulímia) a vysokorizikové kozmetické operácie.

„Násilie páchané na ženách naďalej ostáva jedným z najohavnejších, najsystematickejších a najbežnejších foriem porušovania ľudských práv vo svete. Predstavuje hrozbu pre všetky ženy a je prekážkou pre akékoľvek naše snahy o rozvoj, mier a rovnosť pohlaví,“ uviedol Generálny tajomník OSN, Pan Ki-mun.

V snahe zjednotiť pokusy o elimináciu tohto problému pripravila OSN celosvetovú kampaň, ktorej cieľom je posilnenie spolupráce na regionálnej, národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. „Postavme sa k tomuto problému so smrteľnou vážnosťou, a to nielen v tento Medzinárodný deň, ale každý deň,“ vyzýva Pan Ki-mun.

Slovensko v spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave a Iniciatívou Piata žena minulý týždeň oficiálne odštartovalo národnú kampaň Zastavme domáce násilie na ženách. „Slovenská republika považuje násilie na ženách za celospoločenský problém a berie ho rovnako vážne ako akúkoľvek inú trestnú činnosť,“ vyhlásila Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, Viera Tomanová.

Amnesty International zahájila celosvetovú kampaň za zastavenie násilia na ženách už v roku 2004. Jej cieľom je okrem iného podporiť hnutia bojujúce za práva žien a organizácia sa v nej venuje jednotlivým prípadom obetí domáceho násilia a násilia, ktorým ženy trpia v konfliktných oblastiach. Ide o prípady žien z Kolumbie, Iraku, Konžskej demokratickej republiky, ale aj USA, Belgicka či Španielska.

AI zdôrazňuje, že obzvlášť kritická je situácia žien v krajinách, kde prebieha ozbrojený konflikt. Medzinárodné spoločenstvo často nie je schopné vojnovým hrôzam zabrániť, ani zaviesť kontrolu nad dodávkami zbraní do takýchto oblastí. Konflikt v Konžskej demokratickej republike si od roku 1998 vyžiadal viac ako 3 milióny životov. Ženy a dievčatá sú obeťami masového znásilňovania a sexuálneho obťažovania.

Jedným z najrozsiahlejších príkladov inštitucionalizovaného sexuálneho násilia bol systém, ktorý používala japonská cisárska armáda. Začal sa pred II. svetovou vojnou a pokračoval aj počas nej. Počas tohto obdobia sa okolo 200 000 žien stalo sexuálnymi otrokyňami. Japonská armáda dodnes odmieta zodpovednosť.

Údaje získané z medzikultúrnych prieskumov v krízových centrách pre obete znásilnenia odhaľujú, že až vyše polovica prípadov sexuálnych útokov je spáchaných na 15-ročných a mladších dievčatách, vrátane dievčat mladších ako 10 rokov. Súdne štatistiky ukazujú, že takmer dve tretiny znásilnených obetí páchateľa poznalo. Na Slovensku je až 70 % všetkých násilností páchaných na ženách a deťoch.

Amnesty International vyzýva štáty, aby podnikli rázne kroky na odstránenie násilia páchaného na ženách – pri vyšetrovaní prípadov, podpore obetí, svedkov či predvedení vinníkov pred spravodlivý súd.

Viac o kampani Amnesty International Stop násiliu na ženách sa dozviete tu.