Akcia za zastavenie obchodovania s diamantmi zo Sierra Leone má prvé úspechy

Situácia ohľadom regulácie a kontroly diamantového priemyslu v Sierra Leone zaznamenala prvé zlepšenia. Amnesty International 31. mája vyzvala za ukončenie medzinárodného obchodu s diamantmi z oblastí Sierra Leone pod správou povstaleckých jednotiek. Tieto diamanty slúžili na financovanie transferov zbraní pre Jednotný revolučný front (RUF).

Vláda v Sierra Leone zaviedla certifikačný systém. V polovici júna Izraelská diamantová burza ohlásila, že vylúči každého člena, ktorému sa dokáže obchodovanie s diamantmi z konfliktných oblastí. Podobný záväzok dala o niekoľko dní aj India, krajina, ktorá je najväčším spracovateľom surových diamantov.

Antverpská Najvyššia rada pre diamanty, ktorá kontroluje takmer 75 % svetového obchodu s diamantmi, ohlásila, že pozvala odhadcov zo Sierra Leone a Angoly, aby pomohli s identifikáciou diamantov pochádzajúcich z konfliktných zón.

Situáciou sa začala zaoberať aj Bezpečnostná rada OSN. Uvažuje sa nad rezolúciou, ktorá v prípade že by bola prijatá, zakáže obchod so všetkými surovými diamantmi zo Sierra Leone dovtedy, kým sierraleonská vláda nezabezpečí riadny certifikačný systém pre diamantmi a nezíska znovu prístup k diamantovým baniam v oblastiach pod kontrolou RUF.

Nezanedbateľné je aj nadchádzajúce stretnutie Svetového diamantového kongresu 17. – 19. júla, ktoré sa bude konať v Antverpách. Jednou z tém, tohto stretnutia by mali byť práve “konfliktné diamanty”.