Alžírsko: Prestaňte s popieraním, odhaľte pravdu

Pár dní pred prezidentskými voľbami v Alžírsku Amnesty International vyzýva budúceho prezidenta, aby sa venoval téme porušovaniu ľudských práv počas občianskej vojny v Alžírsku, ktorá vypukla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. 

„Ako môže v spoločnosti existovať súlad a zmierenie, ak predstavitelia štátu ešte neodhalili pravdu o zločinoch z minulosti a nezabezpečili spravodlivosť pre obete?“ pýta sa Philip Luther, riaditeľ Programu AI pre Blízky Východ a Severnú Afriku.

V novej správe o Alžírsku Amnesty International poukazuje na nedostačujúce vyšetrovanie v otázke porušovania ľudských práv v minulosti a nevyvodenie zodpovednosti pre tých, čo boli za tieto porušovania zodpovední: členov bezpečnostných zložiek a ozbrojených síl.

Podľa alžírskych predstaviteľov bolo v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zabitých vo vnútornom ozbrojenom konflikte takmer 200 tisíc ľudí. Vypukol v roku 1992, kedy druhé kolo armáda zrušila, aby ho nemohol vyhrať Islamský front spásy (IFS).

Ozbrojené skupiny zabíjali civilistov, znásilňovali, mučili a stáli za tisíckami násilných zmiznutí. Bezpečnostné sily a štátom zbrojené milície sa taktiež zaslúžili o únosy ľudí, zabíjali členov opozičných ozbrojených skupín (a všetkých, ktorých podozrievali, že k nim patria), a tajne zadržiavali a mučili ľudí. Štátni predstavitelia popierajú akúkoľvek zodpovednosť za spomínané činy. <br
> Amnestie, ktoré zaviedol prezident Abdulazíz Bouteflika (pri moci od roku 1999) spôsobili, že obete a ich rodiny boli ukrátené od pravdy, spravodlivosti a nápravy. Väčšina zločinov, ktoré sa počas konfliktu odohrali, nikdy neboli prešetrené a zločinci nikdy neboli postavení pred súd.

„Amnestie udelené ozbrojeným silám a neskôr členom bezpečnostných zložiek sú ďalšou ranou pre obete a ich rodiny,“ povedal Luther. „Namiesto zbavovania viny zločincov a tým povzbudzovania ďalších neprávostí, by mali úrady obnoviť dôstojnosť obetí vyslaním jasnej správy, že podobné zločiny nebudú tolerované.“

Predstavitelia Alžírska sa pokúšajú vymazať spomienku na občiansky konflikt bez snahy vyriešiť jeho následky na obete a všeobecnú situáciu v oblasti ľudských práv. Legislatíva prijatá v roku 2006 tlmí opozičné hlasy – kritikom vlády hrozí až päťročné väzenie.

Alžírski predstavitelia opakujú rovnaké praktiky boja proti terorizmu ako počas vnútorného konfliktu a snažia sa tým ospravedlniť porušovanie ľudských práv. Bezpečnostné sily, hlavne Oddelenie informácií a bezpečnosti, stále zadržiavajú ľudí a väznia ich v izolácii na neznámych miestach niekedy až po dobu niekoľkých týždňov. Títo ľudia sú vystavovaní vypočúvaniu a mučeniu a často sa ocitnú v strede nespravodlivých súdnych procesov.

Amnesty International vo svojej správe navrhuje konkrétne odporúčania budúcemu alžírskemu prezidentovi:

Zrušte zákony, ktoré umožňujú porušovateľom ľudských práv vyhnúť sa spravodlivosti. Zaistite, aby nikomu nebola udelená imunita.
Objasnite osudy odetí núteného zmiznutia a poskytnite ich rodinám efektívnu náhradu.
Zaistite, aby finančná podpora nebola rodinám udeľovaná iba na základe úmrtných listov.
Prerobte zákony, ktoré okliešťujú slobodu prejavu a zakotvujú možnosť uväzniť kritikov vlády. Zaistite, aby sa rodiny a aktivisti mohli dožadovať pravdy, spravodlivosti a náhrady.