Amnesty Everywhere

Od 1. januára 2020 sa v Amnesty Slovensko venujeme projektu, ktorého názov je nadpisom tohto článku. Mohli by sme ho preložiť ako Amnesty všade! V Amnesty veríme, že naša schopnosť brániť ľudské práva je postavená najmä na ľuďoch, ktorý nás rozličným spôsobom podporujú alebo sú súčasťou Amnesty. Všetci podporovatelia a podporovateľky, členovia a členky, darcovia a darkyne či aktivisti a aktivistky sú jednoducho základným kameňom Amnesty na Slovensku, ale aj všade inde vo svete. 

Projekt Amnesty everywhere! nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu na sociálnych sieťach, ale aj zlepšiť aktivity, ktoré smerujú k zvýšeniu počtu našich podporovateľov a podporovateliek. Projekt vznikol ešte pred globálnou pandémiu a tak je jeho realizácia mnohokrát ovplyvnená tým, že mnohé fyzické stretnutia a podujatia sa museli presunúť do online priestoru prípadne sa presunuli alebo zrušili. 

Projekt Amnesty  everywhere! bol  podporený  z programu  Stronger  Roots,  ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank  Glopolis.  Cieľom  programu  je  podporiť  odolnosť  a  stabilitu  organizácií  občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.

Vďaka podpore z programu Stronger roots sa venujeme popri našich hlavných ľudskoprávnych aktivitách aj:

  • zlepšovaniu komunikácies našimi podporovateľmi a podporovateľkami na sociálnych sieťach, 
  • vylepšovaniu našej databázy a našich newslettrov, aby boli čo najadresnejšie, 
  • rozširovaniu našich fundraisingových metód o face-to-face fundraising, 
  • aktivitám, ktoré napomáhajú zvýšeniu počtu podporovateľov a podporovateliek Amnesty na Slovensku, (špeciálne nás zaujíma ako získať podporovateľov na východ od Bratislavy), 
  • podpore pre aktivistov a aktivistiek a ich aktivistických skupín,
  • testovaniu nových mobilizačných aktivít. 

V rámci projektu Amnesty Everywhere sme vyškolili 2 skupiny, ktoré realizovali face to face fundraising v Košiciach a Bratislave.