Amnesty International k prevzatiu prezidentského úradu Vojislavom Koštunicom

Amnesty International (AI) upozorňuje, že každá nová vláda má príležitosť anulovať chyby minulosti. V Juhoslovanskej zväzovej republike (JZR) kde tieto chyby spôsobili strach, neistotu a rozsiahle porušovanie ľudských práv, je potrebné nastoliť rešpekt voči ľudským právam všetkých občanov.

AI upozorňuje, že Vojislav Koštunica stojí pred dodržaním medzinárodného záväzku – zadržať a predviesť bývalého prezidenta Slobodana Miloševiča ako i ďalších štyroch vládnych činiteľov obvinených Medzinárodným trestným tribunálom OSN pre bývalú Juhosláviu pred tento súd.
Pri prevzatí prezidentského úradu je Vojislav Koštunica, podľa článku 96, paragrafu 8 Ústavy JZR oprávnený udeliť milosť pre odsúdených podľa federálnej legislatívy. AI ho preto vyzýva na okamžité prepustenie všetkých väzňov svedomia, väznených len pre svoje názory, prepustenie tých, ktorí sú zadržiavaní protizákonne a o prešetrenie prípadov ľudí, ktorí boli odsúdení v neférových politických súdoch.

Pred prezidentom stojí možnosť vytvoriť novú politickú a sociálnu klímu, ktorá bude zrejmá z reformy polície a bezpečnostných síl, rešpektovania práva, odškodnenia obetí a z pozornosti, ktorú potrebujú utečenci a presídlené osoby. AI vyzýva prezidenta Koštunicu, aby možnosť zmeny využil.