Amnesty International spúšťa novú kampaň o práve na interrupciu

Amnesty International spúšťa novú kampaň, v ktorej vyzýva ľudí na celom svete, aby pomohli zviditeľniť verejnú podporu práva na interrupciu.

Za uplynulých 30 rokov sa v boji za právo na interrupciu podarilo dosiahnuť obrovský pokrok. Vo viac ako 60 krajinách došlo k priaznivej zmene zákonov. Ešte stále je však čo dosahovať – a pokrok zostáva ohrozený.

Od Argentíny cez Benin až po Írsko či Francúzsko sa vizionárskym obrankyniam a obrancom ľudských práv podarilo výrazne pokročiť vo formálnom uznaní práva na interrupciu. Protesty žien proti Talibanu v Afganistane, protesty #MahsaAmini v Iráne a protesty #GreenWave v Latinskej Amerike sú tiež dôkazom mimoriadnej odvahy aktivistiek pri presadzovaní sexuálnych a reprodukčných práv.

V súčasnosti však vo svete narastajú aj snahy tento pokrok zastaviť. Sledujeme tak snahy zvrátiť ťažko dosiahnuté úspechy a namiesto toho presadzovať politiky a zákony, ktoré miliónom ľudí odoprú ich sexuálne a reprodukčné práva.

Vyberte si z tisíca spôsobov, ako podporíte právo na interrupciu

Nová kampaň Amnesty International nesie názov Tisíc spôsobov, ako podporiť právo na interrupciu. Organizácia na svojich kanáloch na sociálnych sieťach oslovuje celosvetovú verejnosť s pestrou ponukou možností, ako sa angažovať proti porušovaniu ľudských práv a za ochranu práva na interrupciu.

„V krajinách ako Ghana, Poľsko, Venezuela a USA sa lekári a lekárky, zdravotnícky personál, ako aj pedagógovia a advokátky, teda ľudia, ktorí bránia právo na interrupciu a poskytujú základné, život zachraňujúce služby, sami ocitajú v ohrození. Často čelia zastrašovaniu, očierňovaniu, stigmatizácii aj nespravodlivému stíhaniu. Napriek tomu sa zasadzujú za naše univerzálne právo na dôstojnosť v najintímnejšej sfére života, v oblasti sexuality a reprodukcie. Dlhujeme týmto ľuďom našu hlasnú podporu a viditeľnú solidaritu,“ povedala generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard.

„Nová kampaň Amnesty predstavuje platformu na to, aby ľudia na celom svete jasne a verejne vyjadrili podporu právu na interrupciu. Každý a každá si môžeme vybrať ľubovoľný spôsob, ktorý nám najviac vyhovuje: spoluprácu s blízkymi na TikToku, anketu v okruhu priateľov či podpísanie verejnej petície. Ide o jednoduché možnosti, ako sa aktívne vyjadriť a spoločne zviditeľniť rozšírenú, ale často podceňovanú celosvetovú podporu práva na interrupciu. Keď sa spojíme a vyjadríme sa naozaj jasne, dokážeme ľuďom pri moci výrazne sťažiť ignorovanie našich požiadaviek,“ uviedla Agnès Callamard.

Obmedzovanie práva na interrupciu

Pred dvomi rokmi, 24. júna 2022, Najvyšší súd Spojených štátov amerických zrušil rozsudok Roe vs. Wade, ktorý dovtedy v celej krajine zaručoval ústavné právo na interrupciu.

„Čelíme silnejúcim verejným naratívom proti právu na interrupciu. V niektorých krajinách sa rozmáhajú protiinterrupčné politiky a legislatíva. Musíme sa postaviť na odpor. V záujme ľudí, ktorí potrebujú interrupčnú starostlivosť, ako aj tých, ktorí ju poskytujú, často v nenávistnom prostredí. Všetkým týmto ľuďom musíme prejaviť jednoznačnú solidaritu. Podporme ich tak, aby nás bolo dobre vidieť a počuť,“ zdôraznila Agnès Callamard.

V priebehu minulého roka vydala Amnesty International niekoľko správ zameraných na právo na interrupciu na celom svete. Správy sa týkali napríklad dekriminalizácie interrupcií v Maroku, prekážok v prístupe k interrupcii v Severnom Írsku a potreby uznať a chrániť obrankyne a obrancov práva na interrupciu. V najnovšej správe Amnesty podrobne dokumentuje hlásenia organizácií zaoberajúcich sa reprodukčným zdravím a právami, podľa ktorých spoločnosti, ktoré prevádzkujú sociálne siete, odstránili ich príspevky týkajúce sa interrupcií, respektíve znížili ich viditeľnosť označením, že ide o citlivý obsah. Niektorým z týchto organizácií dokonca pozastavili pôsobenie na platformách ako Facebook, Instagram a TikTok.