Amnesty International varuje pred nerozlišujúcimi útokmi

Medzinárodné právo zakazuje útoky, pri ktorých nie je možné rozlíšiť vojenské ciele od civilných. K takýmto útokom dochádza pri použití istých typov zbraní – chemických, biologických a jadrových ale aj mín a kontajnerových bômb. Nerozlišujúci útok môže byť spáchaný aj v prípade nepriaznivého počasia, keď je zhoršená viditeľnosť alebo pri zlyhaní spravodajských služieb.

Keďže práve pri takýchto útokoch rastie počet obetí medzi civilistami, Amnesty International vyzýva všetky znepriatelené strany, aby sa ich vyvarovali. Prvý Dodatkový protokol Ženevských konvencií definuje nerozlišujúci útok ako taký, ktorý nie je priamo namierený na vojenský cieľ. Medzinárodný výbor Červeného kríža ako príklad nerozlišujúcich zbraní uvádza bakteriologické zbrane alebo jedy, ktoré ničia zásobárne pitnej vody.