Amnesty International vyzýva na zastavenie policajného násilia voči protestujúcim

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
12. augusta 2020

Amnesty International zaznamenala v bieloruskom hlavnom meste Minsk brutálne násilie poriadkovej polície voči pokojným protestom, ktoré prepukli po oficiálnom oznámení výsledkov prezidentských volieb. Vláda totiž ohlásila hladké víťazstvo úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka. Demonštranti a demonštrantky považujú takýto volebný výsledok za zmanipulovaný, pretože je podľa nich v príkrom rozpore s náladami v krajine i výsledkami neoficiálnych prieskumov.

„Povolebné násilie zo strany polície sa stalo bežnou črtou politiky v Bielorusku. Akékoľvek nenásilné prejavy nesúhlasu sú brutálne potláčané. Zástupcovia a zástupkyne Amnesty International sa včera v neskorých večerných hodinách stali priamymi svedkami policajnej krutosti. Zaznamenali neprimerané použitie sily zo strany polície, vrátane omračujúcich granátov proti pokojnému davu, ako aj svojvoľné zatýkanie jednotlivcov a jednotlivkýň, ktorí sa do protestov vôbec nezapojili,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. 

Pozorovatelia a pozorovateľky z Amnesty International uviedli, že zo strany protestujúcich nezaznamenali žiadne prejavy násilia; videli však príslušníkov zásahových jednotiek, ktorí voči nim uplatňovali neprimeranú silu. Policajné násilie si už vyžiadalo aj prvú obeť a vážne zranenia desiatok ďalších ľudí. 

„Smrti demonštranta aj zraneniam na oboch stranách bolo možné predísť, ak by bezpečnostné sily rešpektovali právo protestujúcich na pokojné zhromažďovanie a dbali na dodržiavanie zásad o primeranom použití sily. Úrady teraz musia vynaložiť všetky svoje právomoci na to, aby predišli ďalšiemu násiliu – to znamená začať plne rešpektovať právo na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania, ktoré prináleží všetkým ľuďom v Bielorusku, a rešpektovať tak záväzky krajiny vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Takisto musí dôjsť k dôkladnému vyšetreniu včerajších príšerných udalostí a vyvodeniu osobnej zodpovednosti za porušenia ľudských práv zo strany polície,“ dodal Sloboda. 

 Amnesty International tiež vyzýva bieloruské orgány na okamžité prepustenie pokojne protestujúcich a politických aktivistov a aktivistiek vrátane tých, ktorí boli zadržaní na základe politicky motivovaných obvinení pred voľbami.