Amnesty International žiada o prešetrenie situácie OSN

“Izraelské bezpečnostné jednotky od 29. septembra viac krát použili neprimeranú silu na potlačenie demonštrácii, napriek tomu, že nikto nebol v ohrození života,” uviedla Amnesty International (AI).

Podľa predbežných záverov delegácie AI, ktorá je na návšteve Izraelu a Okupovaných území, sa znovu potvrdilo podozrenie neprimeraného použitia sily osobami právneho donútenia.

“Izraelské obranné sily (Israel Defence Forces), Izraelská polícia a Hraničná polícia podľa všetkého porušili vlastné interné smernice na použitie sily, ako aj medzinárodné štandardy ľudských práv na použitie sily a strelných zbraní,” dodáva Amnesty International.

Od 29. septembra 2000 zomrelo v zrážkach medzi Izraelskými bezpečnostnými jednotkami a palestínskymi demonštrantmi viac ako 80 osôb, vrátane detí. V takmer všetkých prípadoch išlo výhradne o Palestínčanov z Okupovaných území a Izraelu. Došlo aj k ozbrojeným zrážkam medzi Izraelskými a Palestínskymi bezpečnostnými silami.

Delegácia AI prítomná v regióne sa stretla s viacerými zástupcami mimovládnych organizácií, lekármi a viac ako 50 svedkami udalostí. Navštívila miesta v Ramallahu, Nabluse, východnom Jeruzaleme, Nazarete, v Arabah a ďalšie časti severného Izraelu, na ktorých zomreli demonštranti po spustení paľby zo strany Izraelských bezpečnostných síl. Členovia delegácie na miestach demonštrácií našli veľké množstvo použitého a aktívneho streliva, množstvo gumou potiahnutých kovových projektilov, granáty a nábojnice slzného plynu. Okolité domy boli zničené a poškodené od paľby.

Na základe stretnutí a prehliadky miest, kde sa zrážky odohrali, Amnesty International pripravila nasledovné predbežné závery:

  • Bezpečnostné jednotky v mnohých prípadoch použili strelné zbrane, napriek tomu, že ich život a ani životy ďalších neboli v bezprostrednom nebezpečí ohrozenia. Podľa medzinárodne uznaných princípov, osoby právneho donútenia smú použiť strelné zbrane iba v prípade, že iné prostriedky sú neúčinné. Strelné zbrane môžu byť proti osobám použité po predchádzajúcom varovaní, iba na zabránenie smrti alebo vážneho zranenia, vtedy keď sa ostatné spôsoby ukázali ako neúčinné. Štandardy vyslovene upozorňujú, že osoby právneho donútenia môžu rozhodnúť o smrteľnom použití zbrane, jedine v prípade, že je to nevyhnutné na ochranu života.
  • V niekoľkých prípadoch Izraelské bezpečnostné jednotky zabránili zraneným osobám prístup k lekárskej pomoci. Príslušníci bezpečnostných jednotiek podľa správ strieľali na ľudí, ktorí sa snažili odvliecť zranené osoby, v dvoch prípadoch boli zabití dvaja muži z lekárskeho personálu prvej pomoci. Medzinárodný výbor Červeného kríža verejne vyzval všetky zúčastnené strany na ochranu a pomoc zraneným a lekárskemu personálu v nasadení záchrany života.
  • V prípadoch kedy proti demonštrantom neboli nasadené bezpečnostné jednotky, nedošlo k nepokojom a dav sa rozišiel. Napríklad, po dvoch dňoch demonštrácií v Um al-Fahm v Izraeli, kde boli 1. a 2. októbra zabití dvaja Palestínčania, na tretí deň neboli nasadené žiadne bezpečnostné jednotky a demonštrujúci sa pokojne rozišli.

Dňa 7. októbra okolo polnoci, libanonská ozbrojená skupina Hizballáh zajala troch izraelských vojakov. Amnesty International vyzvala Hizballáh, aby priznala zajatcom štatút vojnových zajatcov a umožnila im prístup k Medzinárodnému výboru Červeného kríža. AI zaznamenala výzvu Hizballáhu, že zajatých vojakov prepustia výmenou za libanonských a ďalších arabských väzňov držaných v Izraeli.

Amnesty International upozorňuje Hizballáh, že branie rukojemníkov je zakázané medzinárodným právom a je v protiklade so základnými princípmi medzinárodného humanitárneho práva. O prepustenie Libanončanov vrátane Šajcha Ábd al-Karim al-´Ubaydu a Mustafu al-Dirani zadržiavaných v Izraeli, Amnesty International žiada už dlhšiu dobu.

Zabitia, ktoré sa udiali v Izraeli, by mala prešetriť národná komisia ustanovená izraelskou vládou. Amnesty International upozorňuje, že by mali byť vyšetrené všetky prípady zabitia, ktoré nastali za podmienok naznačujúcich porušenie medzinárodného práva a štandardov. Vyšetrovanie by malo byť vedené nezávislou a nestrannou inštitúciou, čo sa v súčasnej krajne spolitizovanej situácii ukazuje ako nemožné. Preto AI vyzýva OSN aby otvorila nezávislé medzinárodné vyšetrovanie, na ktorom by sa mali zúčastniť experti trestného práva známi svojou nestrannosťou a nezávislosťou.

“Vyšetrovanie by malo byť precízne zabezpečené a v prípade potreby by sa ho mali zúčastniť aj experti na balistiku a súdne lekárstvo. Správa z vyšetrovania by mala byť predložená Komisii OSN pre ľudské práva, Valnému zhromaždeniu OSN a Bezpečnostnej rade OSN a všetky zainteresované osoby by sa mali cítiť zaviazané úplne spolupracovať na vyšetrovaní udalostí,” dodáva AI.