Amnesty International žiada dôkladné vyšetrenie smrti Jozefa Chovanca

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
26. augusta 2020

Amnesty International je šokovaná videozáznamami, ktoré dokazujú zlé zaobchádzanie belgickej polície so slovenským občanom Jozefom Chovancom. Organizácia žiada dôkladné vyšetrenie udalosti a tiež poukazuje na politické zlyhanie pri prevencii a v prístupe k riešeniu podobných tragédií. Podľa organizácie sú potrebné štrukturálne opatrenia vrátane zlepšenia dohľadu nad väzobnými zariadeniami a zadržiavacími priestormi.

Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 na následky tvrdého zásahu polície v cele predbežného zadržania na letisku v belgickom meste Charleroi. Počas incidentu došlo k extrémne neprimeranému a rasistickému správaniu zo strany policajných príslušníkov a príslušníčok, pričom jedna z policajtiek použila nacistický pozdrav.

Dôkladné vyšetrenie

Amnesty International žiada dôkladné vyšetrenie okolností prípadu, faktov a desivej atmosféry, ktorá počas incidentu na mieste vládla. Spolu s belgickou platformou Stop etnickému profilovaniu žiadame aj vyšetrenie toho, či bol motívom drsného policajného zásahu, od prvého kontaktu až po smrť Jozefa Chovanca, rasizmus.

Zároveň je nutné preskúmať, prečo hneď po incidente nedošlo k vyvodeniu interných sankcií voči zodpovedným osobám. „Je nepochopiteľné, že na to, aby polícia vyvodila akékoľvek dôsledky –⁠ mimochodom, veľmi mierne –⁠ bolo potrebné zverejniť videozáznam udalostí v médiách,“ povedal Rado Sloboda z Amnesty International Slovensko.  

Amnesty International vyzýva belgickú vládu, aby vyšetrila všetky prípady policajného násilia, obzvlášť prípady, ktoré viedli k smrti osôb, voči ktorým príslušníci a príslušníčky polície zasahovali. Vláda musí tiež preskúmať a sprísniť protokoly upravujúce konanie polície v prípade, že interagujú s človekom v zložitej zdravotnej situácii.

Jonathan Jacob

Smrť Jozefa Chovanca je bolestnou pripomienkou smrti Jonathana Jacoba. Pán Jacob zomrel v policajnej cele v januári 2010 po násilnom zásahu polície. Zdá sa, že vyšetrovanie sa aj v tomto prípade začalo až po televíznom odvysielaní záberov z bezpečnostnej kamery –⁠ tri roky po udalosti.

V roku 2013 vyjadrili Amnesty International a Výbor OSN proti mučeniu v súvislosti s vyšetrovaním tejto smrti vážne obavy. Organizácie zároveň vydali odporúčanie na odstránenie beztrestnosti v prípade nezákonného použitia policajnej sily a na posilnenie dohľadu nad políciou a väzobnými zariadeniami a zadržiavacími priestormi.

Politické zlyhanie

Veľmi obmedzené napĺňanie týchto odporúčaní je dôkazom politického zlyhania. Belgicko stále nevyvinulo mechanizmy, ktoré by mohli podobným tragédiám zabrániť. Do očí bijúcim príkladom je, že všetky vlády úradujúce od roku 2005 prisľúbili zosúladiť dohľad nad väzobnými zariadeniami a zadržiavacími priestormi s medzinárodnými normami. Dodnes sa tak nestalo.

Belgicko sa údajne už od roku 2005 chce stať aktívnou zmluvnou stranou Dodatočného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Aby to bolo možné, vláda musí zriadiť vnútroštátny preventívny mechanizmus, ktorý bude aktívne predchádzať a bojovať proti zneužívaniu, zlému zaobchádzaniu a mučeniu vo všetkých väzobných zariadeniach a zadržiavacích priestoroch.

Aj pätnásť rokov po podpise dodatku však vláda na otázku, ako pokročila, odpovedá stále rovnako: že sa na tom pracuje. To ale nestačí,“ povedala Eva Berghmans z Amnesty International Belgicko.