Apel: Podporme nepálske ženy a dievčatá, v boji za ich práva

Viac ako 600 tisíc žien a dievčat v Nepále nesie so sebou bolestné bremeno. Trpia prolapsom (poklesnutím) maternice, bolestivým stavom, počas ktorého sa panvové svaly oslabujú až tak, že maternica zostúpi postupne do pošvy. Nezvyčajne sa to týka najmä žien mladších ako 30 rokov.

Príčiny sú rôzne. Ženy a dievčatá rodia príliš veľa detí v krátkom čase za sebou, často bez kvalifikovanej zdravotnej pomoci, nosia ťažké bremená počas tehotenstva a po pôrode a nemajú dostatok jedla počas tehotenstva, keďže ženy jedia po mužovi. Tomuto stavu čelia v dôsledku rozšírenej diskriminácie.

Prolaps maternice je naliehavou otázkou ľudských práv. Ženám a dievčatám je odopretá kontrola nad vlastným telom, zdravím a životom.  Nemajú sa možnosť rozhodovať či, kedy a koľko detí chcú mať, sú vystavené sexuálnemu násiliu, trpia nedostatočnou výživou a prístupom ku kvalifikovanej pôrodnej asistencii. Snahy vlády o ukončenie diskriminácie na základe pohlavia boli doteraz neúspešné.

Vyzvite vládu Nepálu, aby urobila okamžité kroky na ukončenie diskriminácie, ktorá má za následok porušovanie práv žien a dievčat.

[emailpetition id=”19″] 

Vážený premiér Sushil Koirala,


Nepál má povinnosť chrániť práva žien a dospievajúcich dievčat, zaručiť im život bez diskriminácie na základe pohlavia, prístup k zdravotnej starostlivosti a informáciám na rozhodovanie sa o vlastnom živote. Pred šiestimi rokmi vláda vypracovala stratégiu, ktorú ale nedokázala prijať a implementovať a pri riešení prolapsu maternice sa zameriava na chirurgické riešenia, než na preventívne opatrenia. Absencia účinnej vládnej stratégie riešenia príčin tohto stavu je porušením rady ľudských práv, ktoré sa Nepál zaviazal chrániť.

 

Žiadame Vás, aby ste,

  • verejne uznali, že maternicový prolaps žien v Nepále je otázkou ľudských práv, ktorá musí byť okamžite riešená,
  • zaviazali spolu s príslušnými ministerstvami spolupracovať na vytvorení, prijatí, financovaní a implementovaní komplexnej stratégie na zabránenie prolapsu maternice