Bahrain: Nádej pre spravodlivosť a reformu sa päť rokov po povstaní stráca

Podľa Amnesty International sa päť rokov po vlnách protestov a žiadostí o rozsiahle reformy stráca nádej na pokrok v oblasti ľudských práv a prevzatie zodpovednosti za minulé a súčasné porušenia.

Masové protesty, ktoré začali 14. februára roku 2011, sprevádzalo násilie  zo strany bezpečnostných síl, ktoré zastrelili a zranili demonštrujúcich. Ďalší zomreli vo väzbe po tom, čo boli mučení.

 „Päť rokov od povstania naďalej pokračujú svojvoľné zadržiavania, mučenie a rozšírené zásahy proti pokojným aktivistom, aktivistkám, vládnym kritikom a kritičkám. Každý, kto sa odváži v dnešnom Bahrajne kritizovať úrady – či už ide o tých, ktorí bránia ľudské práva alebo politických aktivistov – riskuje že bude potrestaný,“ povedal James Lynch, zástupca riaditeľa programu Amnesty International pre Stredný východ a severnú Afriku.

“Aj napriek sľubom úradov, že otvoria trestné stíhanie voči  bezpečnostným zložkám zodpovedných za porušovanie ľudských práv v roku 2011, bahrajnskí občania a občianky stále čakajú na spravodlivosť. Inštitúcie zriadené pre ochranu ľudských práv nielenže zlyhali v nezávislom vyšetrovaní a predvedení zodpovedných pred spravodlivosť. Navyše, zdá sa, že sú využívané na zastieranie pretrvávajúcich zneužívaní.“

Medzi zadržanými za vedenie či účasť na protestoch, alebo za prehovorenie o zneužívaniach v roku 2011 boli aj politickí aktivisti a aktivistky, ochrancovia a ochrankyne ľudských práv, učitelia, učiteľky, lekári a lekárky. Mnohí zostávajú za mrežami. Niektorí z nich boli odsúdení na doživotný trest odňatia slobody po „priznaniach“ získaných mučením. Na druhej strane, doteraz neprišlo k vyvodeniu zodpovednosti za drvivú väčšinu porušovania ľudských práv. Niekoľko príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí boli stíhaní za spáchanie priestupkov, vrátane tých, ktorí usmrtili protestujúcich, boli buď oslobodení za “sebaobranu” alebo dostali symbolické tresty ktoré neodzrkadlili závažnosť priestupkov.

 „Neschopnosť účinným spôsobom zadržať tých členov bezpečnostných zložiek, ktorí sa dopustili zneužívania v roku 2011 je posolstvom, že mučenie a svojvoľné zneužívanie sily nebude potrestané. Úrady musia držať na uzde bezpečnostné sily, a dať jasne najavo, že porušovania nebudú tolerované a zodpovedné osoby budú postavené pred spravodlivosť,“ dodal James Lynch.