Bahrajn musí bezodkladne obnoviť štátne občianstvo 31 členom opozície

Bahrajnský minister vnútra musí bezodkladne zrušiť rozhodnutie, ktorým pred rokom odňal občianstvo 31 členom opozície, nalieha Amnesty International.

7. novembra 2012 ministerstvo prijalo radikálne opatrenia proti šiitským opozičným aktivistom, tvrdiac, že „narušili štátnu bezpečnosť“. Tí, ktorí nemajú dvojité občianstvo sa vydaním tohto rozhodnutia stali obyvateľmi bez štátnej príslušnosti.

“Odnímanie občianstva kritikom vlády poukazuje na to, že bahrajnské orgány aj naďalej pokračujú v zastrašovaní a diskreditácii každého, koho považujú za hrozbu. Namiesto toho, aby autority vyriešili podstatu kritiky, ktorá voči nim bola adresovaná, reagujú pozbavovaním bahrajnských obyvateľov ich občianstva,“ hovorí Hassiba Hadj-Sahraoui, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Oblasť Stredného Východu. “Minister vnútra musí bezodkladne zrušiť svoje predchádzajúce rozhodnutie a obnoviť občianstvo všetkým 31 opozičným aktivistom. Táto odplata má celkovo zlý vplyv na vyjadrovanie pokojného nesúhlasu, slobodu prejavu, a ochranu ľudských práv v Bahrajne.”

Medzi 31 aktivistami sa nachádzajú aj dvaja bývalí členovia parlamentu, bratia Jawad a Jalal Fairouzovi, zo skupiny al-Wefaq, najväčšej šiitskej politickej organizácie v Bahrajne. V súčasnosti   sú obaja v exile v Londýne.

Priamo dotknutými osobami sú aj náboženskí predstavitelia, ako napríklad Ayatollah Hussain al-Najati, na ktorého bol údajne vyvíjaný veľký nátlak, aby opustil Bahrajn, takisto ako aj ďalší aktivisti, odsúdení na doživotie, ktorí sú v súčasnosti v exile v Londýne.

Amnesty International bolo svedkom toho, že snaha o spochybnenie legality tohto rozhodnutia a pritom túžba zostať v Bahrajne aj bez štátneho občianstva u niektorých ľudí dokonca zapríčinila ich prepustenie zo zamestnania.

V júli 2013, boli prijaté dodatky k anti-teroristickej legislatíve z roku 2006, ktorými bolo prijaté odňatie  štátneho občianstva, ale aj zvýšenie trestu odňatia slobody vinným z terorizmu.

Odňatie štátneho občianstva, s následkom zanechania občanov bez štátnej príslušnosti je porušením medzinárodných dohovorov o ochrane základných ľudských práv a slobôd, ktorých signatárom je aj Bahrajn.