Baltic Pride sa musí konať! Vyzvite litovských predstaviteľov, aby zrušili zákaz jeho konania.

Pripojte sa k Amnesty International a apelujte na litovské autority, aby podporili práva LGBTI osôb na slobodu prejavu a zhromažďovania. Ďakujeme.

Doplňujúce informácie

Tento rok miestne úrady vo Vilniuse urobili niekoľko krokov, aby zakázali Baltic Pride v centre mesta. V januári mestský úrad vyhlásil, že pochod sa nemôže konať na ulici Gediminas v centre mesta. Ako dôvod uvádzali, že by z bezpečnostných dôvodov museli zatvoriť obchody a hotely. Preto navrhli odľahlé miesto na brehu rieky Nevris. Toto rozhodnutie mesta sa zmenilo po vynesení rozsudku súdu prvého stupňa z 11. januára 2013. Podľa neho mestský úrad urobil rozhodnutie, ktoré je v rozpore s vnútroštátnym právom na pokojné zhromažďovanie sa, tým že odmietli, aby sa pochod mohol konať na trase v centre mesta navrhnutej Litovskou gejskou ligou.  

Mesto sa proti rozhodnutiu súdu v apríli odvolalo. Najvyšší súd ale potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa z 11. apríla 2013 a mestu nariadil znovu otvoriť diskusiu s organizátorkami a organizátormi Baltic Pride-u. Predstavitelia mesta sa 26.júna po stretnutí s Litovskou gejskou ligou a Amnesty International rozhodli zakázať pochod bez navrhnutia alternatívneho miesta. Liga sa proti rozhodnutiu súdu odvolala.  5. júla súd vo Vilniuse zrušil zákaz mesta na konanie pochodu.

Mestské úrady sa ale voči rozsudku môžu do 19.júla odvolať.  Amnesty International preto volá  po zastavení snáh Vilniusu o zákaz pochodu.