Bulharsko terčom kritiky kvôli žiadateľom o azyl

Amnesty International uvítala vyjadrenie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), v ktorom vyzval členské štáty Európskej únie k tomu, aby do apríla 2014 zastavili presuny žiadateľov o azyl späť do Bulharska.

„Vyjadrenie UNHCR poukazuje na hanebné zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl v Bulharsku,“ povedala Barbora Cernusakova, výskumníčka Amnesty International pre Bulharsko.

„Žiadatelia o azyl v Bulharsku, vrátane mnohých utekajúcich z vojnou zmietanej Sýrie, sú držaní v strašných podmienkach, niekedy celé mesiace. Nemajú prístup k jedlu, sanitačným zariadeniam, ani základnej zdravotnej starostlivosti. Hrozí im aj neopodstatnené zadržiavanie a musia čeliť dlhým odkladom pri registrácii a bežne im je odopretý prístup k spravodlivým a efektívnym procesom žiadosti o azyl.“

UNHCR tvrdí, že kvôli nedostatkom v systéme prijímania žiadateľov a udeľovania azylov, členské štáty EÚ by nemali žiadateľov o azyl vracať do Bulharska, a to aj ak ide o krajinu, cez ktorú pôvodne vstúpili. Podľa predpisov EÚ je prvá krajina, do ktorej žiadatelia o azyl vstúpili, zodpovedná za určenie ich statusu.

„Stanovisko UNHCR musí byť vnímané ako závažná kritika zlyhania bulharských úradov pri poskytovaní primeraného prístupu k jedlu, ubytovaniu a zdravotnej starostlivosti pre žiadateľov o azyl. V priebehu nasledujúcich troch mesiacov musí Bulharsko podniknúť okamžité kroky na zlepšenie týchto otrasných podmienok,“ vyjadrila sa Barbora Cernusakova.

Bulharské úrady si neplnia svoje medzinárodné povinnosti týkajúce sa prijatia primeraných opatrení pre utečencov vstupujúcich do krajiny. Podľa vládnej štatistiky v roku 2013 do krajiny prišlo 11 606 ľudí. Stovky ľudí, ktorí potrebovali ochranu, celé mesiace žili v otrasných podmienkach bez rýchleho a bezproblémového prístupu k udeleniu azylu.

„Trojmesačné obdobie do ďalšieho prehodnotenia zo strany UNHCR je pre bulharské úrady a Európsku úniu príležitosťou, aby spolu s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami zlepšili situáciu pri prijímaní žiadateľov o azyl aj proces udeľovania azylov,“ povedala Barbora Cernusakova.

Kritika strany UNHCR – v decembri 2013 vyjadrená aj Radou Európy – odzrkadlila nálezy organizácií na ochranu ľudských práv, vrátane Amnesty International, ktoré ukázali, že utečenci a migranti v Bulharsku nemajú prístup k základným službám, vrátane jedla alebo zdravotnej starostlivosti.