Čína: Olympijský sľub alebo prevýchova národa?

Amnesty International dnes zverejnila otvorený list adresovaný Stálemu výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, v ktorom žiada ukončenie programu „Prevýchovy prácou“ v Číne. List podpísali predstavitelia Amnesty International v 38 krajinách sveta, vrátane riaditeľa AI na Slovensku, Branislava Tichého. 

„Prevýchova prácou“ sa v Číne používa od polovice 50-tych rokov ako mimosúdna protizákonná forma zadržiavania. Ľudia poslaní na „prevýchovu“ nemajú prístup k právnikovi, neodsúdi ich žiaden súd a o ich treste zvyčajne rozhodne samotná polícia. Podľa súčasných pravidiel môžu byť ľudia v zariadení na prevýchovu prácou zadržiavaní až štyri roky. Počas nich im neustále hrozí, že sa stanú obeťami rôznych foriem mučenia, hlavne ak odmietnu odvolať svoj „zločin“. V tomto prípade sa pod pojmom „zločin“ chápe prečin, ktorý však nie je dostatočne závažný na to, aby sa posudzoval podľa Trestného zákona, ako napríklad málo závažné trestné činy, ale aj kritika vlády, či vyznávanie zakázaných názorov.

Čínske orgány sa zaviazali zlepšiť ochranu ľudských práv v krajine výmenou za to, že sa Čína stane usporiadateľom Letných olympijských hier v roku 2008. Reforma prevýchovy prácou a diskusia o novom zákone boli pozastavené pred dvoma rokmi. Podľa oficiálnych čínskych zdrojov má Stály výbor rokovať o novom zákone, tzv. „Zákone o náprave ilegálneho správania“, ktorý má nahradiť program PP, už tento mesiac.

Súčasná situácia, kedy pekinská polícia využíva LOH ako zámienku na ďalšie rozširovanie násilného zadržiavania, akými sú prevýchova prácou a nedobrovoľná protidrogová liečba, a to všetko v záujme „vyčistenia“ mesta, však prinajmenšom spochybňuje vôľu čínskych úradov dostáť svojim olympijským záväzkom.

„Do Olympijských hier v Pekingu zostáva necelý rok a ak čínske autority berú vážne svoj záväzok zlepšiť ochranu ľudských práv v krajine, teraz majú jedinečnú šancu posunúť sa o krok ďalej tým správnym smerom, počnúc zákazom protizákonného zadržiavania,” hovorí Catherine Baber, riaditeľka programu pre Áziu a Tichomorie pri AI a dodáva: „Pozitívny odkaz Olympijských hier zahŕňa aj právo na spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými štandardmi a ukončenie väznenia na základe ľubovôle polície.”

Amnesty International je už dlhšiu dobu znepokojená používaním Prevýchovy prácou a vyzýva Stály výbor Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, aby v rámci prípravy na LOH 2008 zaručil, že akákoľvek legislatíva, ktorá má nahradiť existujúci program PP bude plne v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi, vrátane práva na spravodlivý súdny proces.

Text otvoreného listu Celočínskemu zhromaždeniu ľudových zástupcov nájdete v prílohe k tomuto článku.

 

 AI_SK_Otvoreny_list.pdf