Čínske orgány sa v Sin-ťiangu dopúšťajú zločinov proti ľudskosti

Tlačová správa
AMNESTY INTERNATIONAL
10. júna 2021

  • Státisíce mužov a žien patriacich k moslimskej menšine v Číne podrobené internácii a mučeniu
  • Milióny ľudí moslimského vierovyznania kontrolované prostredníctvom systému masového sledovania
  • Etnické skupiny väčšinovo moslimského vierovyznania nútené zanechať svoj jazyk, kultúrne zvyky a tradície
  • Viac ako 50 preživších podalo nové drásavé svedectvá, v ktorých podrobne popisujú podmienky a zaobchádzanie so zadržiavanými v internačných táboroch
  • Kampaň Amnesty International vyzýva na ukončenie prevádzky čínskych internačných táborov; opiera sa o viac ako 60 podrobne spracovaných prípadov zadržiavaných osôb

Ujgurská, kazašská a ďalšie väčšinovo moslimské etnické menšiny žijúce v čínskej Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang čelia systematickému štátnemu masovému zadržiavaniu, mučeniu a perzekúciám, ktoré dosahujú definíciu zločinov proti ľudskosti, konštatuje Amnesty International pri príležitosti vydania svojej novej správy s názvom Akoby sme boli vojnoví protivníci: Masové zadržiavanie, mučenie a prenasledovanie moslimského obyvateľstva Sin-ťiangu (Like We Were Enemies in a War: China’s Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang) a spustenia novej kampane 10. júna 2021.

V 160-stranovej správe organizácia predkladá desiatky nových svedectiev bývalých zadržaných, ktorí podrobne opísali extrémne opatrenia čínskych úradov. Tie sa od roku 2017 usilujú dôsledne vykoreniť náboženské tradície, kultúrne zvyky i regionálne jazyky etnických skupín s väčšinovo moslimským vierovyznaním. Pod zámienkou „boja proti terorizmu“ páchajú zločiny voči ujgurskej, kazašskej, huiskej, kirgizskej, uzbeckej i tadžickej menšine.

Čínske orgány vybudovali jeden z najsofistikovanejších systémov dohľadu na svete, a zároveň širokú sieť krutých „prevýchovných“ stredísk – v skutočnosti internačných táborov –, pozostávajúcu zo stoviek takýchto zariadení po celom Sin-ťiangu. Mučenie a iné zlé zaobchádzanie je systémovou črtou týchto táborov a každý aspekt denného fungovania sa v nich podrobuje úsiliu internovaným násilne vštepiť homogénny sekulárny svetonázor v súlade s  národnými ideami, ktoré presadzuje čínska vládna Komunistická strana.

„V Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang čínske orgány vybudovali dystopický systém ohromujúceho rozsahu, ktorý pripomína nočnú moru,“ povedala Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International.

„Príslušníci a príslušníčky menšín s moslimským vierovyznaním, ako sú napríklad ujgurská a kazašská, čelia vážnemu porušovaniu ľudských práv a zločinom proti ľudskosti, ktoré ich ohrozujú vymazávaním ich kultúrnych a náboženských identít.Tieto skutočnosti by mali otriasť svedomím ľudstva – v internačných táboroch sú ľudia podrobení hromadnému psychickému manipulovaniu, mučeniu a ďalšiemu ponižujúcemu zaobchádzaniu, kým ďalšie milióny ľudí žijú v strachu pod dohľadom čínskeho sledovacieho aparátu.“