Čo sú sexuálne a reprodukčné práva

Každý človek má sexuálne a reprodukčné práva. Vlády sú povinné zabezpečiť, aby tieto práva mohol každý slobodne využívať bez strachu, nátlaku alebo diskriminácie.

Máte právo na:

  • Rozhodovať o svojom zdraví
  • Dožadovať sa a mať prístup k informáciam o zdravotníckych službách
  • Rozhodovať sa či mať deti a kedy ich mať
  • Vybrať si či vstúpiť do manželstva alebo nie
  • Mať prístup k plánovanému rodičovstvu, antikoncepcii, legálnemu potratu v prípade znásilnenia, incestu, ohrozeniu zdravia či života,
  • Mať prístup k materskej zdravotníckej starostlivosti
  • Žiť slobodne bez násilia a znásilnenia

Byť schopný slobodne sa rozhodovať o svojich telách a životoch je základné ľudské právo. Ale pre milióny ľudí celosvetovo je toto právo denne porušené. Preto Amnesty International spúšťa Moje telo, moje práva, kampaň venovanú sexuálnym a reprodukčným zdravotným právam.

V súčasnosti mnohí z 1.8 miliardy mladých ľudí globálne bojujú o prístup k informáciám, sexuálnej výchove, sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám ktoré potrebujú pre bezpečný a zdravý život. Následky sú šokujúce – takmer 3 000 mladých ľudí je každý deň nakazených vírusom HIV, avšak iba 34% mladých ľudí v rozvojových krajinách vie odpovedať na päť základných otázok o HIV a o jeho prevencii.

Ženy a dievčatá sú neprimerane postihnuté obmedzeniami ich sexuálnych a reprodukčných práv. Mladé ženy a dospievajúce dievčatá zo znevýhodnených skupín sú najviac postihované práve kvôli nerovnosti a diskriminácií ktorej čelia, a ktorá im zabraňuje v prístupe k sexuálnym a reprodukčným zdravotným informáciám a službám ktoré potrebujú. Komplikácie spojené s tehotenstvom v rozvojových krajinách sú hlavnými príčinami smrti mladistvých dievčat vo veku od 15 do 19 rokov.

Každý má právo na prístup ku kvalitným, zrozumiteľným a komplexným sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám, poradenstvu a obsiahlym informáciám o sexuálnej výchove. Zákony, pravidlá a ostatné prekážky ktoré bránia prístupu k daným službám a informáciám, ktoré ženy a dievčatá potrebujú pre zdravý život musia byť odstránené.