Čo sú sexuálne a reprodukčné práva

Každý človek má sexuálne a reprodukčné práva. Vlády musia zabezpečiť, aby tieto práva mohol každý človek slobodne využívať bez strachu, nátlaku alebo diskriminácie.

Máte právo

  • rozhodovať o svojom zdraví;
  • dožadovať sa informácií o zdravotníckych službách a získať k nim prístup;
  • rozhodnúť sa, či mať deti a kedy ich mať;
  • vybrať si, či vstúpite do manželstva alebo nie;
  • mať prístup k plánovanému rodičovstvu, antikoncepcii, legálnej interrupcii v prípade znásilnenia, incestu, ohrozenia zdravia či života;
  • mať prístup k materskej zdravotnej starostlivosti;
  • žiť slobodne bez násilia a znásilnenia.

Môcť sa slobodne rozhodovať o svojom tele a živote je základné ľudské právo. Ale milióny ľudí na celom svete denne trpia porušovaním tohto práva. Preto Amnesty International spúšťa kampaň Moje telo, moje práva, v ktorej sa venuje  sexuálnym a reprodukčným zdravotným právam.

Obmedzovanie reprodukčných práv

V súčasnosti mnohí z 1,8 miliardy mladých ľudí na celom svete bojujú o prístup k informáciám, sexuálnej výchove, sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám. Ide pritom o informácie, ktoré potrebujú pre bezpečný a zdravý život. Fakty sú šokujúce – takmer 3 000 mladých ľudí sa každý deň nakazí vírusom HIV, avšak iba 34 % mladých ľudí v rozvojových krajinách vie odpovedať na päť základných otázok o HIV a jeho prevencii.

Obmedzovanie sexuálnych a reprodukčných práv neprimerane zasahuje ženy a dievčatá. Mladé ženy a dospievajúce dievčatá z marginalizovaných skupín čelia nerovnosti a diskriminácii, ktorá im bráni v prístupe k sexuálnym a reprodukčným zdravotným informáciám a službám. Komplikácie spojené s tehotenstvom patria v rozvojových krajinách k hlavným príčinám smrti mladistvých dievčat vo veku od 15 do 19 rokov.

Každý človek má právo na prístup ku kvalitným a komplexným sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám a zrozumiteľným obsiahlym informáciám v rámci poradenstva a sexuálnej výchovy. Všetky zákony, predpisy a iné prekážky, ktoré bránia prístupu k uvedeným službám a informáciám potrebným pre zdravý život, musia byť odstránené.