Darfúr: Tábory pre vysídlencov sú časovanou bombou

Amnesty International (AI) varuje pred dôsledkami zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie vnútorne vysídlených osôb v Darfúre. Ohrozené sú predovšetkým deti žijúce v táboroch pre vysídlencov zaplavených zbraňami. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy organizácie s názvom „Sudán: Vysídlenci v Darfúre – generácia hnevu “. 

Od začiatku konfliktu v roku 2003 muselo svoje domovy opustiť vyše 2,3 miliónov civilistov. Väčšina z nich žije v táboroch pre vysídlené osoby, ktoré sú rozmiestnené po celom Darfúre. „Čím viac ubúdajú šance, že sa pre konflikt v regióne nájde politické vyriešenie, tým viac vzrastá napätie v táboroch pre vysídlené osoby, z ktorých takmer všetky sú zaplavené zbraňami,“ uviedol Tawanda Hondora, zástupca riaditeľa programu AI pre Afriku.

Veľkú časť zbraní dodala do oblasti sudánska vláda, ktorá nimi chcela vyzbrojiť milície Džandžauí. Zbrane sú v utečeneckých táboroch prítomné na každom kroku, revolver možno v niektorých z nich kúpiť už za 25 dolárov. Ozbrojené skupiny neváhajú do radov „bojovníkov“ verbovať i deti.

Vysídlení obyvatelia nie sú chránení proti útokom ozbrojencov. Sily Africkej únie, ktoré ich mali chrániť, boli menej početné než jednotky Džandžauí. Za bezpečnosť civilistov zodpovedá i sudánska armáda a polícia. Ich príslušníci sú však k vysídleným ľuďom často nepriateľskí. Často ich dokonca svojvoľne zatýkajú.

Vysídleným ženám neustále hrozí, že ak opustia tábory, budú znásilnené. Väčšina obetí znásilnení uvádza, že páchateľmi boli príslušníci milícií Džandžauí, no nahlásených bolo i viacero prípadov, kedy mali znásilnenia spáchať príslušníci sudánskej armády, polície či ozbrojených opozičných skupín. “Mahmud,” jeden z vnútorne vysídlených osôb v tábore al-Dženeina, povedal výskumníkom Amnesty International: “Ženy naďalej chodia zbierať drevo na oheň, aj keď tým riskujú, že budú znásilnené. No keby chodili po drevo muži, riskovali by, že ich zabijú.“

Amnesty International vyzvala mierové sily pôsobiace v Darfúre (UNAMID), ktoré na konci roku 2007 nahradili členov misie Africkej únie, aby zaistili ochranu rozmiestnením jednotiek v okolí táborov pre darfúrskych utečencov. „Ďalšie okamžité kroky musí podniknúť sudánska vláda. Je na nej, aby odstránila všetky prekážky brániace úplnému rozmiestneniu jednotiek UNAMID,” uviedol Hondora. Medzinárodné spoločenstvo musí tiež adekvátne posilniť kapacity jednotiek UNAMID, a to najmä poskytnutím potrebného materiálneho vybavenia,“ dodáva.