Davos: Lídri musia odmietnuť politiku strachu a rozdeľovania

Minulý týždeň prebehlo výročné stretnutie Svetového ekonomického fóra, na ktorom zasadali stovky popredných politikov a političiek a podnikateľov a podnikateliek. Predstavitelia a predstaviteľky šiestich najväčších aktivistických organizácií ich spoločným listom vyzvali, aby okamžite a bezodkladne zavrhli rétoriku strachu, rozdeľovania a obviňovania, a opätovne sa zaviazali k spoločnému budovaniu slobodného, spravodlivého, udržateľného a slušného sveta.

Vedúci predstavitelia a predstaviteľky Amnesty International, Avaaz, Greenpeace International, International Trade Union Confederation, Oxfam International a Transparency International vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom rázne odsúdili nový trend zhovievavosti voči zločinom z nenávisti a diskriminácii príznačný pre mnohé krajiny. Zdôraznili, že tí, ktorí šíria politiku strachu a hľadania obetných baránkov, ponúkajú nesprávne riešenia na odstránenie sociálnych a ekonomických neprávostí.

Celé znenie vyhlásenia:

LÍDRI V DAVOSE MUSIA ODMIETNUŤ POLITIKU STRACHU A ROZDEĽOVANIA

Predstavitelia a predstaviteľky najväčších aktivistických organizácií odkazujú svetovým lídrom: Neprestaneme sa brániť proti neprávosti.

V časoch, keď spravodlivosť a ľudské práva čelia v mnohých kútoch sveta mimoriadne neistej budúcnosti, vás, svetových lídrov, my, dolupodpísaní predstavitelia a predstaviteľky popredných svetových aktivistických organizácií vyzývame, aby ste aby okamžite a bezodkladne zavrhli rétoriku strachu, rozdeľovania a obviňovania a opätovne sa zaviazali k spoločnému budovaniu slobodného, spravodlivého, udržateľného a slušného sveta.

Rázne odsudzujeme čoraz častejšie používanie prejavov plných nenávisti a hlboko nezodpovedné hádzanie kolektívnej viny za skutočné alebo zdanlivé sociálne či ekonomické neduhy na menšinové skupiny. Nový trend zhovievavosti voči zločinom z nenávisti a diskriminácii šíriaci sa v mnohých krajinách je hlboko znepokojujúci a je nevyhnutné proti nemu bezodkladne a uvážene zasiahnuť.

Zároveň si uvedomujeme, že samozvaní proti-systémoví a populistickí politici a političky a lídri naplno využili pocit hlbokého sklamania ľudí vychádzajúceho zo sociálnych a ekonomických neprávostí a hnevu kvôli priepastnej nerovnosti, obrovskej miere korupcie, nedostatku dôstojných pracovných miest, beztrestnosti a nezodpovednému výkonu moci.

Sme však presvedčení, že tí, ktorí šíria politiku strachu a hľadania obetných baránkov, rozhodne neponúkajú ten správny liek na tieto škodlivé neduhy. Riešenia skôr ponúknu politiky zaisťujúce sociálnu spravodlivosť, zodpovednosť, transparentnosť, dôstojnú prácu, dodržiavanie všetkých ľudských práv, čiže aj tých ekonomických, sociálnych, pracovných a environmentálnych.

Okrem toho tiež ostro protestujeme proti trendu, v rámci ktorého sú nespočetné organizácie i jednotlivci pracujúci za rovnoprávnosť a ľudské práva pod neutíchajúcou paľbou kritiky, hrozieb či násilia, a hoci išlo v niektorých prípadoch vyslovene o život, nedočkali sa žiadneho zadosťučinenia alebo iba do nepatrnej miery. Takéto praktiky sú odporné a musia prestať.

Tento týždeň prebieha výročné stretnutie Svetového ekonomického fóra, na ktorom zasadajú stovky popredných politikov a podnikateľov. Náš odkaz svetovým lídrom nerešpektujúcim ľudské práva je jasný: „Naše organizácie a milióny ľudí, ktorí nás podporujú, ako aj širšie hnutie za ľudské práva a sociálnu spravodlivosť vás pozorne sledujú. Budeme sa brániť proti neprávosti a v našej snahe nepoľavíme. Postaráme sa, aby ste sa museli zodpovedať za svoje činy.“

S prejavom solidarity

Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International
Ricken Patel, výkonný riaditeľ Avaaz
Bunny McDiarmid and Jennifer Morganová, výkonní riaditelia Greenpeace International
Winnie Byanyima, výkonný riaditeľ Oxfam International
Sharan Burrowová, generálny tajomník International Trade Union Confederation
Cobus de Swardt, generálny riaditeľ Transparency International