Deň pre Darfúr v Bratislave

Mimovládne organizácie vyhlásili 29. apríl 2007 za Deň pre Darfúr. Je to už tretia celosvetová akcia, ktorou sa snažia apelovať na politikov, aby zabránili ďalšiemu krviprelievaniu v tomto regióne. Akcie Amnesty International sa uskutočnili v 35 krajinách, na Slovensku sa k nim v sobotu pridali vranovskí aktivisti AI, ktorí pripravili akciu v Košiciach a v nedeľu aj bratislavskí aktivisti s inštaláciou symbolicky zakrvavených šiat a zvoniacich budíkov. AI pokračovala v zbieraní podpisov na list pre sudánsku vládu, v ktorom ju svetová verejnosť žiada, aby súhlasila s rozmiestnením jednotiek OSN na území Darfúru. 

Od roku 2003 obyvatelia súdanskeho regionu Darfúr znášajú bombardovanie vládnymi silami, verbovanie detských vojakov Sudánskou oslobodzovacou armádou a plienenie ozbrojených jednotiek džandžavídov. Tie so súhlasom a podporou vlády zabíjajú, kradnú dobytok a úrodu, vypaľujú dediny a znásilňujú ženy a dievčatá.

V krajine pôsobia jednotky Africkej únie AMIS, avšak ich mandát končí 1. júla tohto roku. AMIS majú málo vojakov a nedostatočné materiálne vybavenie. Nedokážu ochrániť civilné obyvateľstvo na celom území Darfúru, ktorý je veľký asi ako Francúzsko.

Jedinou efektívnou pomocou je rozmiestnenie jednotiek OSN, ktoré však sudánska vláda odmieta. Amnesty International žiada svetové spoločenstvo, aby trvalo na rozmiestnení jednotiek OSN a zároveň žiada sudánsku vládu, aby pre OSN, humanitárne a ľudskoprávne organizácie povolila vstup do krajiny.

Počas štyroch rokov konfliktu už zomrelo viac ako 200 000 ľudí, 2,5 milióna muselo pred nebezpečenstvom opustiť svoje domovy a sú utečencami vo vlastnej krajine alebo v susednom Čade. Do pohraničných oblastí Čadu sa už tiež rozšírilo plienenie, vraždy a znásilnenia, rovnaké ako v Darfúre.

Viac informácií o akcii Vranovskej miestnej skupiny Amnesty Internaional v Košiciach ku Dňu pre Darfúr nájdete tu.