Deň pre Darfúr v Košiciach

Už tretí rok sa uskutočnil 3. globálny deň pre Darfúr. Situáciu v západnej časti Sudánu ľuďom priblížili aj vranovskí aktivisti AI. Košičania podpisovali petície, v ktorých žiadali prezidenta tejto krajiny o povolenie vstupu mierových jednotiek OSN a humanitárnej pomoci. 

Konflikt v Darfúre trvá 3 roky. Najmenej 200 000 ľudí bolo zavraždených, viac ako 2 mil. nevinných civilistov prinútených opustiť svoje domovy a teraz žijú vo vysťahovaleckých a utečeneckých táboroch v Sudáne a v susednom Čade. Viac ako 3,5 mil. mužov, žien a detí je úplne odkázaných na medzinárodnú pomoc. Ľudia čelia hladomoru, znásilňovaniu a masovému zabíjaniu. Je to prvá genocída 21. storočia.

Článok o akcii k 3. globálnemu dňu pre Darfúr v Košiciach nájdete aj na stránkach denníka SME.

Samostatný článok o akcii uskutočnenej v Bratislave v rámci dňa pre Darfúr nájdete tu.