Diplomatické záruky Alžírska sú prázdne sľuby

Najvyšší súd Slovenskej republiky dnes rozhodol, že vydanie Alžírčana Mustafu Labsiho do rodnej krajiny je prípustné a Labsimu v tejto krajine nehrozí trest smrti, mučenie, ani iné neľudské zaobchádzanie. 

Amnesty International má informácie, že všetky osoby, ktoré boli vydané alebo deportované do Alžírska, boli zadržiavané v tajných zadržiavacích centrách alžírskej bezpečnostnej služby (Département du renseignement et de la sécurité, DRS), na neznámych miestach, čo je samo o sebe v rozpore s alžírskymi zákonmi i s medzinárodným právom. V podobných zadržiavacích zariadeniach AI zaznamenala mnoho prípadov mučenia a iného neľudského zaobchádzania.

Len ťažko možno preto uveriť, že by neformálne a právne nevymožiteľné sľuby alžírskej vlády, ktorá bežne porušuje svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ľudských práv, mohli predstavovať efektívnu ochranu ľudských práv Mustafu Labsiho po jeho vydaní do Alžírska.

“Diplomatické záruky zo strany Alžírska, že Mustafa Labsi bude po návrate do Alžírska súdený v novom procese, nie sú hodné ani papiera, na ktorom sú napísané. Alžírsko doteraz nikdy nemalo problém porušovať svoje medzinárodné záväzky,” upozorňuje Rubén Barbado.

“Vydanie Mustafu Labsiho do Alžírska by bolo porušením medzinárodného práva zo strany SR. Slovensko sa totiž zaviazalo nevydať žiadnu osobu do krajiny, kde by jej malo hroziť mučenie či iné neľudské zaobchádzanie. Prípad Mustafu Labsiho je v súčasnosti v rukách Ministra spravodlivosti SR Štefana Harabina. Je v jeho výhradnej právomoci, nepovoliť vydanie Labsiho do Alžírska,” uviedol Rubén Barbado, výskumník Amnesty International pre Slovensko.

Amnesty International bude preto apelovať na Ministra spravodlivosti, aby Labsiho vydanie nepovolil, a to formou listovej akcie, do ktorej sa môže zapojiť každý.

„Slovenské autority by nemali zakladať svoje rozhodnutia o prípustnosti Labsiho vydania na základe neformálnych sľubov alžírskej vlády. Takéto „záruky“ neoslobodzujú Slovensko od jeho povinnosti nevydať žiadnu osobu do krajiny, kde jej hrozí porušovanie jej základných ľudských práv,“ dodal.