Dohody o imunite, ktoré navrhuje USA porušujú medzinárodné právo

Spojené štáty americké zahájili v auguste kampaň za beztrestnosť. Jej cieľom je zabrániť, aby novovytvorený Medzinárodný trestný súd mohol súdiť občanov USA. Tribunál bude vyšetrovať genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Jeho hlavným poslaním bude teda skoncovať s beztrestnosťou páchateľov najhorších zločinov. Vznik nového súdu pred štyrmi rokmi na konferencii v Ríme podporila drvivá väčšina prítomných štátov. Proti bolo len 7 z nich – Irán, Irak, Líbia, Čína, Sudán, Izrael a USA.

Hlavným zdrojom obáv USA je fakt, že hoci štatút neratifikovali, neexistuje záruka, že sa pred súd nedostanú aj ich občania obvinení z genocídy, zločinov proti ľudskosti či vojnových zločinov. Stačí, ak sa ich dopustia na území krajiny, ktorá štatút prijala. Najnovšia diplomatická iniciatíva preto smeruje práve k týmto krajinám. Jej cieľom je dosiahnuť čo najviac dvojstranných zmlúv, v ktorých sa partneri USA zaviažu, že amerických občanov novému súdu jednoducho nevydajú. Verejnosť na jednoznačné stanovisko dôležitých aktérov – krajín EÚ a kandidátskych krajín ešte len čaká. Čas sa však kráti a odpoveď sa možno dozvieme už 4.septembra, keď zasadne Pracovná skupina EÚ pre medzinárodné verejné právo.
Niektoré členské štáty EÚ, najmä Veľká Británia a Taliansko, vyjadrili názor, že dohody nepodkopávajú zmluvu o Medzinárodnom trestnom súde. Právna analýza, ktorú dnes zverejnila Amnesty International, však hovorí o opaku. K podobnému záveru dospel aj právny servis Európskej komisie.
Správa medzinárodnej organizácie na ochranu ľudských práv bola zverejnená v predvečer spomenutej schôdzky Pracovnej skupiny EÚ o medzinárodnom verejnom práve (COJUR). Dvojstranné zmluvy, ktoré s USA už uzavrelo Rumunsko, Tadžikistan, Izrael a Východný Timor, podľa nej porušujú Rímsky štatút na troch úrovniach.
Dezinterpretácia článku 98 ,
Záruka imunity pre občanov USA je v rozpore s článkom 98 štatútu, ktorý prihliada na záväzky daného štátu a stanovuje nutnosť jeho súhlasu pri vydávaní osôb súdu. Článok sa však týka záväzkov, ktoré mali štáty ešte predtým, ako pristúpili k Rímskemu štatútu. Snaha USA vytvárať voči členským štátom nové záväzky znamená zmenu pravidiel počas hry. Je teda účelová. Jej podpis vytvára priestor pre porušovanie záväzkov členských štátov vydávať obvinených z genocídy, zločinov proti ľudskosti či vojnových zločinov medzinárodnému súdu.
Imunita či beztrestnosť?,
Medzinárodný trestný tribunál nenahrádza domáce súdnictvo. Dvojstranné dohody o imunite fungujú presne naopak. Zabraňujú vyšetrovaniu prípadov medzinárodným súdom, no nevytvárajú záruky, že sa obvinení dostanú pred súd vo vlastnej krajine.
Konflikt s medzinárodným právom,
Prijatím dvojstranných zmlúv s USA krajiny podkopávajú Rímsky štatút, čím porušujú medzinárodné právo, konkrétne Viedenský dohovor o medzinárodných zmluvách.
„Bilaterálne dohody porušujú celistvosť a dôveryhodnosť Medzinárodného trestného súdu,“ vyhlásil riaditeľ sekcie Amnesty International pri Európskej únii Dick Oosting.