Meníme veci. Bez vašej pomoci to nejde!

Aj keď sme veľká medzinárodná organizácia, na Slovensku sme pomerne malí. S vašou podporou sa nám však podarilo veľa úspechov. Čo sme dosiahli a v čom budeme pokračovať v roku 2014:

– vláda po 5 rokoch podpísala akčný plán ku kazetovej munícii. V praxi to bude znamenať zákaz jej vyvážania a postupnú likvidáciu munície. Na to, aby sa tak dialo, budeme musieť pozerať vláde na prsty aj naďalej.

– ako odpoveď na naše úsilie štát školám stanovil, že sa majú rómske a nerómske deti vzdelávať spoločne. No nešpecifikoval opatrenia, ktoré by mali školy prijať a sankcie, v prípade ich neplnenia. Školy sú tak ponechané riešiť situáciu sami. Preto budeme ďalej vytvárať tlak na reformu na eliminovanie segregácie vo vzdelávaní.

– medzeru vzdelávania o ľudských právach na školách sme vyplnili v niektorých regiónoch neformálnymi ľudskoprávnymi workshopmi a úspešným projektom „Živých knižiek“. V diskusiách o stereotypoch, rasizme a o tom, čo hýbe svetom, budeme pokračovať.

– Yorm Bophová, dievčatá z Pussy Riot či Nasrín Sotudíová, to je niekoľko prípadov väznených a vďaka vám oslobodených aktivistiek za ľudské práva. Nielen vo svete, ale aj u nás máme prípady ľudí bojujúcich proti nespravodlivosti. Nenechajme ich v tom osamelých. 

Vaše 2% z dane nám pomôžu pokračovať v práci, ktorá má zmysel.

_____________________________________________________________________________________________

Podľa Zákona o dani z príjmov môžete rozhodnúť o tom, kam budú smerovať 2% z vašej dane. Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnanec alebo podávate daňové priznanie za seba ako fyzickú osobu alebo právnickú osobu (firmu).

 

Postup pre zamestnancov

 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2014 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte svoje osobné údaje a sumu zodpovedajúcu 2% Vašich daní do Vyhlásenia o poukázaní 2%..
  3. Obe tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami

 

Novinkou je možnosť vyplniť daňové priznanie cez daňovú aplikáciu online.

 

Postup pre právnické osoby

 

Údaje:

IČO: 30815410
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Amnesty International Slovensko
ulica: Karpatská 
číslo:11
PSČ: 811 05
obec: Bratislava

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na kanceláriu AI SK telefonicky na čísle 02/54419660 či e-mailom na [email protected].

 

Ďakujeme!