Egypt: Kresťania sa stali obetným baránkom po páde prezidenta Mursího

Podrobná správa o augustovom útoku na koptskú kresťanskú komunitu odhaľuje, rozsah zlyhaní bezpečnostných služieb v ochrane menšín. Zverejnená správa Amnesty International skúma udalosti v priebehu vlny sektárskych útokov, ktoré nadviazali na rozohnanie dvoch skupín priaznivcov prezidenta Mursího 14. augusta v Káhire. Správa približuje ako bezpečnostné sily nezabránili nahnevaným útokom na kresťanské kostoly, školy a charity počas ktorých minimálne štyria ľudia zomreli.

„Je znepokojujúce, že kresťanská komunita naprieč Egyptom bola vybraná ako cieľ odvetných útokov niektorými stúpenci zosadeného prezidenta Mursího“, povedal Hassiba Hadj Sahraoui, zástupca riaditeľa Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku. „V dôsledku predchádzajúcich útokov od zosadenia prezidenta Mursího z 3.júla, bol odpor proti koptským kresťanom očakávaný. Bezpečnostné zložky ale nedokázali zasiahnuť a skoncovať s násilím.“

Pri udalostiach zo 14.augusta, kedy došlo k bojom medzi dvoma skupinami v Káhire a v ostatných mestách bolo napadnutých viac ako 200 kresťanských objektov a vážne poškodených 43 kostolov. Jeden z kooptských kresťanov z oblasti Fayoum opísal svoje zdesenie nad násilím: „Prečo sú to vždy kresťania, ktorí zaplatia? Čo sme museli urobiť v Káhire, aby sme boli takto potrestaní?“

Amnesty International žiada egyptské autority, aby vykonali nestranné vyšetrovanie týchto sektárskych útokov a aby sa prijali opatrenia, ktoré by zabránili ich opakovaniu. Musí byť navrhnutá a realizovaná komplexná stratégie pre boj proti diskriminácii náboženských menšín. Diskriminačné zákony a politiky musia byť zrušené. Neschopnosť postaviť pred súd osoby, ktoré sú zodpovedné za sektárske útoky je známkou toho, že sa koptovia a iné náboženské menšiny stali lovnou zverou.

Amnesty International navštívila miesta sektárskeho násilia v Al – Minya , Fayomu a Veľkej Káhire, aby nazbierala dôkazy očitých svedkov, miestnych úradníkov a náboženských vodcov. V niekoľkých prípadoch ľudia uviedli, že dav nahnevaných ozbrojených mužov so strelnými zbraňami, kovovými tyčami a nožmi vyplienil kostoly a kresťanské objekty. Mnoho z nich skandovalo heslá ako „Boh je veľký“, alebo použili hanlivé výrazy ako: „Vy kresťanskí psi“ . Historické a náboženské pamiatky boli znesvätené. Grafity zanechané na stenách obsahovali slogany ako „Mursí je môj prezident“ a „Zabili našich bratov pri modlitbe“.

V Al – Minya , kde došlo ku väčšine útokov, svedok násilia, novinár Zeinab Ismail uviedol, že útočníci boli ozbrojení mačetami a mečmi. Niektorí obyvateľa boli napadnutí vo svojich domovoch. Telo 60 -ročného koptského kresťana, ktorý bol zastrelený doma v obci Delgo v Al – Minya, neskôr ťahali ulicami za traktorom. Potom, čo bol pochovaný, bol jeho hrob dvakrát vykopaný .

„Vyšetrovanie musí tiež skúmať úlohu bezpečnostných zložiek. Niektoré prípady trvali aj niekoľko hodín a opakovali sa“, povedal Hassiba Hadj Sahraoui. „Prečo tomu neboli bezpečnostné sily schopné zabrániť a skoncovať s týmito útokmi?“

V Egypte je dlhá história zneužívania a diskriminácie koptských kresťanov. K útokom dochádzalo pod vládou Hosniho Mubaraka aj pod vojenskou vládou Mohameda Mursího. Nová správa Amnesty International sa zhoduje s dva roky starým krvavým zásahom zo strany ozbrojených síl proti demonštrantom v budove štátnej televízie, známej ako Maspera z 9. októbra 2011, kde bolo zabitých 26 koptských kresťanov a moslimov.

Beztrestnosť za takéto útoky je zakorenená. V prípade útoku na Maspera boli odsúdení iba dvaja vojaci k trestom odňatia slobody od dvoch do troch rokov za zabitie.

„Zmierovacie stretnutie“, obľúbená metódy, ako egyptské orgány riešia sektárske spory, doteraz len upevnila pocity nespravodlivosť medzi menšinovými komunitami a dovolila páchateľom ostať na slobode. „Až príliš dlho sú kresťania v Egypte obetami sektárskeho násilia . Táto nečinnosť orgánov sa musí zmeniť“, povedal Hassiba Hadj Sahraoui.

„Slová o odsúdeniach musia byť podporené konkrétnymi krokmi, aby poskytli adekvátnu ochranu náboženským menšinám. Štát musí zabezpečiť plnú náhradu, vrátane finančného vyrovnania obetiam útokov. Obnova a prestavba bohoslužobných miest musí byť tiež prioritou a právne prekážky pre budovanie kostolov musí byť okamžite zrušené.“

Pozadie:

Nástupnícke vlády nedokázali riešiť diskrimináciu náboženských menšín v Egypte. Za vlády Hosní Mubaraka bolo zdokumentovaných najmenej 15 veľkých útokov proti koptským kresťanom. Aj po páde Mubaraka a pod vládou Najvyššej rady ozbrojených síl pokračovali útoky. Situácia sa nezlepšila ani pod Mursím, útoky pokračujú a anti-kresťanská rétorika zosilnila. Kresťanské komunity po celé desaťročia čelia právnym a byrokratickým prekážkam pre budovanie a obnovu miest bohoslužieb.

https://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/058/2013/en/3dfdf662-073a-4980-90bd-8027136a72af/mde120582013en.pdf