Embargá OSN sú systematicky porušované

Zbrojné embargá OSN sú žalostne neúčinným a bezzubým nástrojom, ktorý nedokáže predchádzať či ukončovať ozbrojené konflikty. Ani jediné z embárg, ktoré za posledné desaťročie OSN prijalo, nie je dodržiavané.

Obchodníci môžu bez väčších problémov predávať zbrane rôznym bojujúcim stranám, aj v oblastiach konfliktov.

Za posledných 10 rokov prijalo OSN 13 embárg, ktoré sú však systematicky porušované. Hoci sú známe mená jednotlivcov i skupín za to zodpovedných, iba nepatrné množstvo z nich bolo úspešne stíhaných.

AI spolu s mimovládnymi organizáciami Oxfam a koalíciou IANSA upozorňujú, že vyšetrovacie tímy OSN pre dozor nad embargami nemajú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky a čas. Mnohé štáty nezaradili porušovanie embárg medzi trestné činy. Dokumenty o vývoze, dovoze a transfere zbraní sú bežne falšované. Skorumpovaní štátni úradníci často zakrývajú nelegálne aktivity.

V rokoch 1990 až 2001 svet postihlo 57 väčších ozbrojených konfliktov. OSN vydalo embargo iba na 8 z nich. Urobilo to až potom, keď konflikty eskalovali.

Preto AI a ďalšie mimovládne organizácie požadujú vznik právne záväznej Zmluvy o kontrole obchodovania s konvenčnými zbraňami, ktorá by jednotlivým krajinám umožnila spoločný postup. Podporu Zmluve už vyjadrilo 45 krajín, vrátane krajín EÚ, ktoré deklarovali spoločné stanovisko.