Európa mlčí o preletoch

Európske vlády nekonajú napriek jednoznačným dôkazom o ich spoluúčasti na ilegálnych presunoch väzňov. Štáty Európy napomáhali programu nezákonných prevozov väzňov vedenému USA. Umožnili a aktívne asistovali pri ilegálnom a tajnom presune ľudí do krajín, kde boli vystavení mučeniu, svojvoľnému zadržiavaniu a „zmiznutiam“. To protirečí záväzkom Európy rešpektovať ľudské práva a medzinárodné právo. 

Dôkazy o spoluúčasti boli zdokumentované vyšetrovaním, ktoré viedol Dick Marty z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, generálny tajomník Rady Terry Davis a Európsky Parlament. Toto vyšetrovanie ukazuje, že niekoľko európskych štátov spolupracovalo pri nezákonných preletoch a že desiatky podozrivých z terorizmu boli zadržiavané v tajných väzniciach vedených Spojenými štátmi v Poľsku a Rumunsku. Ďalšie informácie odhalené AI, ďalšími mimovládnymi organizáciami a novinármi iba potvrdili, že Európske štáty sa stali spolupáchateľmi USA pri porušovaní ľudských práv vo vojne proti terorizmu.

Napriek týmto dôkazom vlády európskych štátov vrátane Poľska a Rumunska naďalej popierajú svoju angažovanosť v transportoch väzňov. Niektorí európski predstavitelia, vrátane talianskeho a nemeckého parlamentu, podkopávajú súdne a parlamentné vyšetrovania. Takéto správanie európskych vlád je neakceptovateľné.

Ešte šokujúcejšie je však zlyhanie najvyšších európskych inštitúcií v snahe o nápravu tejto očividnej nezákonnosti. Výbor ministrov Rady Európy i Rada Európskej únie zlyhali pri odsúdení preletov, tajného zadržiavania a spoluvine európskych vlád pri porušovaní ľudských práv. Výbor ministrov v reakcii na odporúčania Parlamentného zhromaždenia a návrhy generálneho tajomníka Rady Európy doteraz neurobil žiadne opatrenia. Cieľom týchto odporúčaní je pritom vyšetriť udalosti, stanoviť zodpovednosť za ne a zabrániť opakovaniu podobných aktivít.

Táto nečinnosť je škandalózna. Je to zrada základných princípov Rady Európy.

AI žiada Výbor ministrov Rady Európy, aby prestal túto dôležitú tému ignorovať.