Európska sudcovská a právnická obec proti strate nezávislosti poľského súdnictva

V sobotu sa zástupcovia a zástupkyne sudcovskej a právnickej obce z najmenej 14 európskych krajín stretnú na pochode Varšavou, aby bránili ľudské práva a princípy právneho štátu v Poľsku.

Poľský Senát totiž rokuje o zákone, ktorý by v prípade schválenia ešte väčšmi narušil nezávislosť súdnictva. Draginja Nadaždin, riaditeľka Amnesty International Poľsko, pred protestom povedala:

„Táto jedinečná manifestácia solidarity s poľskými sudcami a sudkyňami je odpoveďou na stále vážnejšiu krízu, ktorej čelí poľské súdnictvo. Stojíme so všetkými, ktorí a ktoré budú v sobotu pochodovať na obranu ľudských práv, princípov právneho štátu a nezávislosti súdnictva v Poľsku.

Sudkyne, sudcovia, právnici a právničky spolu s predstaviteľmi a predstaviteľkami občianskej spoločnosti z mnohých krajín sa zídu na proteste proti plánom poľskej vlády prísne obmedziť práva sudcov a sudkýň na slobodu vyjadrovania a združovania sa. Na základe prerokúvaných zmien by sa doposiaľ zostávajúce prvky slobody poľských súdov dostali pod politickú kontrolu orgánu vládnej moci, čo by znamenalo koniec nezávislosti súdnej moci v Poľsku.“

Na nárast zneužívania disciplinárnych konaní na umlčiavanie sudcov a sudkýň zareagovalo niekoľko desiatok organizácií, akademikov a akademičiek otvoreným listom adresovaným Európskej komisii, v ktorom ju vyzývajú na zavedenie dočasných opatrení na zastavenie deštrukcie právneho štátu v Poľsku.

Pozadie

O predmetnom návrhu zákona sa v súčasnosti rokuje v poľskom Senáte a hlasovanie o ňom je naplánované na budúci týždeň.

Na pochode proti zákonu sa očakáva účasť sudcov a sudkýň z Holandska, Rakúska, Grécka, Nemecka, Maďarska, Chorvátska, Portugalska, Dánska, Francúzska, Talianska, Nórska, Rumunska, Estónska či Írska.

Na základe naliehavej žiadosti z poľského Senátu navštívila Varšavu aj delegácia Benátskej komisie, ktorá sa v týchto dňoch 9. a 10. januára 2020 stretáva so zástupcami a zástupkyňami štátnych úradov. Súhrn pripomienok k prerokúvanému zákonu predložil v poľskom Senáte poľský ombudsman Adam Bodnar.

Od konca roku 2015 poľská vláda prijala a začala uplatňovať súbor legislatívnych a politických opatrení, ktoré narušili nezávislosť súdnictva. Patrí k nim aj politizácia menovania sudcov prostredníctvom udelenia výhradnej právomoci ministerstvu spravodlivosti na odvolávanie a menovanie predsedov a podpredsedov súdov či zavedením núteného odchodu sudcov Najvyššieho súdu do dôchodku. Vláda zároveň začala uplatňovať disciplinárne konania proti sudkyniam a sudcom, ktorí vystúpili proti týmto súdnym „reformám“ a viacerým z nich tak hrozí strata zamestnania.