Európsky súd potvrdil zákaz nosenia niqabu a burky vo Francúzsku

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý podporil zákaz nosenia niqabu a burky na verejnosti, je poškodzujúci. Podľa Amnesty International toto rozhodnutie predstavuje zásadný ústup od slobody prejavu a signalizuje ženám, že nemôžu slobodne vyjadriť svoje náboženské presvedčenie na verejnosti.

Súd neuznal tvrdenia o bezpečnosti a rodovej rovnosti, prijal však argument, že nosenie niqabu a buriek odporuje zavedeným spoločenským normám, ktoré sú nevyhnutné pre spolužitie ľudí. Takéto zdôvodnenie je hlboko znepokujujúce pre všetkých, ktorí si cenia slobodu prejavu,” povedal John Dalhuisen, programový riaditeľ Amnesty International pre Európu a strednú Áziu. Rozsudok bol vynesený Veľkým senátom Európskeho súdu, čo znamená, že sa voči nemu nemožno odvolať.

Na súd v Štrasburgu sa odvolala 24-ročná Francúzka, ktorá považovala všeobecný zákaz nosenia niqabu a buriek prijatý vo Francúzsku v roku 2011 v rozpore so slobodou prejavu a ďalšími ľudskými právami. V prípade jeho porušenia ženám hrozí pokuta alebo školenie o tom, ako byť dobrou občiankou. Francúzka pred súdom povedala, že zákon je diskriminačný na základe pohlavia a náboženstva. Takisto uznala, že niqab ani burku nenosí stále a je ochotná si odhliť svoju tvár na verejnosti pre prípadné kontroly na letiskách, v bankách či kontroly totožnosti.

,,Európsky súd pre ľudské práva opakovane trvá na tom, že nepohodlie a hnev je cena, ktorú musia demokratické spoločnosti zaplatiť za to, aby v nej mohli všetci ľudia spoločne žiť. Pravdou však je, že takýto zákon nakoniec prinúti malú menšinu, aby žila oddelene. Ženy vo Francúzsku budú povinné si vyberať medzi svojím náboženským presvedčením a prítomnosťou na verejnosti,” povedal John Dalhuisen.

Aj keď niektoré obmedzenia slobody prejavu a náboženstva môžu byť v špecifických kontextoch opodstatnené, Amnesty International sa domnieva, že všeobecné obmedzenia zavedené vo Francúzsku nie sú nevyhnutné.

Zákaz nosenia niqabu a buriek či iných náboženských symbolov platí aj vo všetkých verejných školách vo Francúzsku, výnimkou sú iba univerzity.Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu BVA je francúzska spoločnosť stále menej a menej tolerantná voči moslimom. Väčšina opýtaných Francúzov si myslí, že človek so zahalenou tvárou predstavuje problém.

Okrem Francúzska sú podobné zákazy zavedené už len v Belgicku a v oblasti južného Švajčiarska. Zákazy na lokálnej úrovni sú presadzované aj vo viacerých samosprávach španielskej Katalónie. Francúzsko sa tak v tomto smere úplne odčleňuje od zvyšku Európy v oblasti zabezpečovania ľudských práv – slobody prejavu a náboženského vyznania.

Amnesty International vyzýva všetky príslušné orgány, aby zrušili takéto diskriminačné zákazy.