FIFA musí začať riešiť porušovanie práv pracujúcich v Katare

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
24. MARCA 2021

Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 sú jednou z najočakávanejších športových udalostí budúceho roka. Amnesty International však dlhodobo upozorňuje, že Katar, ktorý podujatie organizuje, zároveň hrubo potláča práva ľudí, ktorí do krajiny pricestovali za prácou pri príprave šampionátu. Organizácia preto vyzýva Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby v súvislosti s blížiacimi sa kvalifikačnými zápasmi využila svoj vplyv a pomohla zastaviť zneužívanie pracujúcich.

V Katare došlo počas uplynulých rokov k niekoľkým pozitívnym ľudskoprávnym reformám. Krajina prijala mnohé z týchto zmien práve v dôsledku zvýšenej pozornosti, ktorej sa krajine dostáva v súvislosti s organizáciou majstrovstiev. Mnohé z týchto zmien však neboli správne implementované do praxe a tisíce pracujúcich čelia zneužívaniu a vážnym zásahom do ich základných práv. Parlamentný poradný zbor (Madžlis aš-Šúra) zároveň nedávno predložil súbor odporúčaní, ktoré by v prípade prijatia znamenali krok späť a znovuzavedenie obmedzovania práv ľudí, ktorí do krajiny pricestovali za prácou.

„Tento svetový pohár by nebolo možné zorganizovať bez ľudí, ktorí pricestovali do Kataru za prácou. Títo ľudia predstavujú až 95 % pracovnej sily, ktorá zabezpečuje stavbu štadiónov a ciest, ubytovacie služby, dopravu, bezpečnosť a ďalšie služby. Organizácia MS je priamo závislá na usilovnej práci žien a mužov, ktorí precestovali tisíce kilometrov, aby zabezpečili svoje rodiny. Mnohí z nich však na vlastnej koži zažívajú zneužívanie a vykorisťovanie, ktoré sa stali synonymom ich pobytu v krajine. Práve FIFA, ako hlavný organizátor turnaja, nesie priamu zodpovednosť za to, aby blížiace sa majstrovstvá neboli poškvrnené zneužívaním pracovnej sily a porušovaním práv ľudí, ktorí privádzajú podujatie na svet doslova vlastnými rukami,“ uviedla kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko Alexandra Demetrianová.

Utrpenie pracujúcich nie je akceptovateľná cena za úspešný šampionát

Keď sa FIFA rozhodla usporiadať majstrovstvá sveta v Katare, vedela – alebo mala vedieť, že s týmto rozhodnutím sú spojené vážne ľudskoprávne riziká. Krajina je prakticky závislá od práce migrantov a migrantiek a vykorisťovanie ľudí, ktorí do krajiny prišli za prácou, je dlhodobý a vážny problém, za ktorý krajinu kritizujú viaceré medzinárodné organizácie.

15. marca 2021 adresovala generálna tajomníčka Amnesty International organizácii FIFA otvorený list, v ktorom ju vyzýva, aby dodržiavala svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky. Podľa hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv má FIFA povinnosť zabezpečiť dodržiavanie a ochranu ľudských práv pri organizácii majstrovstiev sveta, a to aj formou nezávislého a pravidelného monitorovania na miestach konania. Organizácia má zároveň povinnosť v spolupráci s miestnymi úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami zabezpečiť, aby došlo k náprave škôd, ktoré doteraz utrpeli ľudia pracujúci na projektoch súvisiacich s majstrovstvami sveta.

„FIFA musí vyzvať Katar a jeho štátne orgány, aby urýchlene zaviedli prijaté reformy do praxe a odmietli návrhy na zmenu legislatívy, ktoré by pracujúcich zbavili novozískaných práv,“ uviedla Alexandra Demetrianová.

Výzva futbalovým fanúšikom a fanúšičkám

Amnesty vníma kroky, ktoré FIFA v posledných rokoch podnikla v záujme splnenia svojich ľudskoprávnych povinností, pozitívne. Pokračujúca prevalencia závažného zneužívania pracovných síl v Katare však aj napriek záväzku organizácie z októbra 2019 „dbať o dodržiavanie medzinárodných štandardov“ ukazuje, že je pred nami ešte veľa práce. Príkladom je situácia z roku 2020, keď FIFA na otázky Amnesty International odpovedala, že „každodennú náležitú starostlivosť“ o dodržiavanie práv ľudí pracujúcich v stavebníctve vykonáva v Katare vládou zriadený výbor. Keď následne Amnesty International zistila, že robotníci pracujúci na stavbe štadióna Al Bayt (v hodnote 770 miliónov EUR) pracovali bez výplaty až 7 mesiacov, FIFA musela pripustiť, že o probléme nevedela, a to aj napriek tomu, že výbor mal túto informáciu v tom čase už takmer rok.

Pri príležitosti blížiacich sa kvalifikačných zápasov spúšťa niekoľko sekcií Amnesty International, medzi nimi aj tá slovenská, petíciu FIFA musí odpískať koniec porušovania práv pracujúcich. Futbalové fanúšičky a fanúšikov na celom svete vyzýva, aby podpísali výzvu adresovanú organizácii FIFA a žiadali od nej skutočnú ochranu práv ľudí pracujúcich pri prípravách MS 2022. Takmer 30 regionálnych kancelárií Amnesty International adresovalo v novembri 2020 list svojim národným futbalovým zväzom, ktoré vyzvali, aby v tomto procese hrali aktívnu rolu. Viaceré fanúšikovské základne z rôznych krajín dokonca požadujú bojkot majstrovstiev.

„FIFA musí brať obavy futbalovej komunity vážne a prijať konkrétne kroky, aby dosiahla pozitívnu zmenu. Organizácia má jedinečnú príležitosť urobiť z Kataru lepšie miesto pre ľudí, ktorí do krajiny prichádzajú za prácou, ale čas sa kráti. FIFA a katarské úrady musia zaviesť do praxe dôkladný akčný plán, aby pre ľudí pracujúcich na príprave MS 2022 zabezpečili riadne odmeňovanie, spravodlivé zaobchádzanie a ochranu pred vykorisťovaním zo strany zamestnávateľov,“ doplnila Alexandra Demetrianová.