Francúzsko sa pokúša oslabiť dohodu o stíhaní vojnových zločinov

Francúzska vláda počas prebiehajúcich rokovaní navrhla zmeny v novej zmluve týkajúcej sa medzinárodnej právnej spolupráce v záležitostiach genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Na návrhy, ktoré by dohodu výrazne oslabili, reagovala generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard.

Diplomatické kroky francúzskej vlády sú v rozpore so zavedenými zásadami ľudských práv a spochybňujú samotnú podstatu univerzálnej jurisdikcie. Prijatie francúzskeho návrhu by niektorým štátom poskytlo výnimku. Vyhli by sa tak stíhaniu alebo vydávaniu osôb podozrivých z trestných činov podľa medzinárodného práva. Jednoducho povedané, tento znepokojujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mohol oslobodiť ľudí podozrivých z mučenia a iných vojnových zločincov. Dokonca by mohol viesť k tomu, že týmto páchateľom niektoré krajiny poskytnú bezpečné útočisko.“

Amnesty International vyzýva všetky štáty, ktoré sa konferencie v Ľubľane zúčastňujú, aby dôrazne odmietli pozmeňovacie návrhy Francúzska pre články 6 a 11 návrhu dohovoru a zachovali tak pôvodný text navrhovaného znenia.

Francúzsko navrhlo pozmeňujúce návrhy, ktoré by Dohovor o vzájomnej právnej pomoci výrazne oslabili

Diplomatické zastúpenie 77 krajín sa v dňoch 15.-26. mája 2023 stretlo na konferencii v slovinskej Ľubľane. V meste aktuálne prebiehajú záverečné rokovania o prijatí Dohovoru o medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a iných zločinov podľa medzinárodného práva (ďalej len Dohovor o vzájomnej právnej pomoci).

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci by od vlád, ktoré ho ratifikujú, vyžadoval, aby vyšetrovali zločiny podľa medzinárodného práva. Dohovor o vzájomnej právnej pomoci zároveň vyžaduje, aby štáty, ak existuje dostatočný dôkaz, stíhali podozrivých páchateľov v rámci vlastnej vnútroštátnej jurisdikcie. Alternatívne ich môžu vydať inej krajine, resp. Medzinárodnému trestnému súdu. 

Francúzsko navrhlo pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v rozpore s predmetom a účelom nového dohovoru. Patria tam predovšetkým pozmeňujúce návrhy článkov 6 a 11. V prípade zmeny by Dohovor o vzájomnej právnej pomoci ponechal povinnosti štátov pri zavádzaní mechanizmu univerzálnej jurisdikcie a vydávaní alebo stíhaní podozrivých páchateľov trestných činov podľa medzinárodného práva na ich vlastné uváženie. 

Amnesty International v tejto súvislosti adresovala účastníckym štátom niekoľko odporúčaní súhrnne v procese prípravy, ako aj v rámci neformálnych konzultácií. Organizácia upozorňuje, že viaceré definície v súčasnom návrhu dokumentu vychádzajú z Rímskeho štatútu, ktorý bol prijatý pred 25 rokmi a považuje tak súčasný návrh dohovoru za príležitosť napraviť niektoré kompromisy, ku ktorým v minulosti štáty pristúpili, a odzrkadliť tak neustály vývoj medzinárodného práva.  

Viac o našej práci