George W. Bush musí v druhom volebnom období rešpektovať medzinárodné právo

Pri príležitosti inaugurácie prezidenta Spojených štátov amerických, vyzýva Amnesty International Georga W. Busha, aby aspoň vo svojom druhom volebnom období ukončil mučenie a zlé zaobchádzanie so zajatcami americkej armády. 

Okrem tejto základnej požiadavky by mala najsilnejšia krajina sveta začať rešpektovať medzinárodné právo a štandardy, ktoré určujú zaobchádzanie s väznenými a zadržiavanými osobami. To isté sa týka aj súdnych procesov. Podľa Amnesty International, americký prístup k zajatcom a metódy vypočúvania vo ,,vojne proti teroru“ závažne porušili minimálne štandardy ľudských práv, ktoré sa ťažko dosahovali celé desaťročia. Netrpeli iba jednotlivé obete a ich rodiny, trpela aj vláda zákona a pravdepodobne najťažšiu ujmu zaznamenala reputácia Spojených štátov amerických. Politika najsilnejšej krajiny sveta dala dobrý príklad ostatným vládam, ktoré sa snažia o ospravedlnenie vlastných represívnych metód.