Index „Ľudia na úteku sú vítaní“ poukazuje na nesúlad medzi utečeneckými politikami vlád a názormi verejnosti

–          Čína, Nemecko a Veľká Británia na vrchu rebríčku v akceptovaní ľudí na úteku, Rusko na konci

–          Celosvetovo, jeden človek z desiatich by prijal človeka na úteku do svojho domu, traja z desiatich do svojho susedstva

–          Výzva pred Svetovým humanitárnym summitom podporiť  iniciatívu OSN, tzv. „Global compact“ na pomoc ľuďom na úteku

Drvivá väčšina ľudí (80%) by otvorenými rukami prijala ľudí na úteku. Mnohí z nich sú pripravení privítať ich doma. Prinášajú to výsledky prieskumu, ktorý pre Amnesty International vypracovala medzinárodne známa  spoločnosť GlobeScan.

Nový rebríček „Ľudia na úteku sú vítaní“ vychádza z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 27 tisíc ľudí. Porovnáva 27 krajín zo všetkých kontinentov na základe ochoty ľudí privítať ľudí na úteku vo svojich krajinách, mestách, susedstve či domovoch.

 

Výsledky prieskumu ukazujú, že ľudia sú ochotní spraviť mnoho preto, aby sa utečenci a utečenkyne cítili vítaní. Dokazuje to tiež, že protiutečenecké politiky sú v rozpore s názormi verejnosti.

„Tieto čísla rozprávajú samé za seba. Ľudia sú pripravení privítať utečencov a utečenkyne. Často nehumánne odpovede vlád na utečeneckú krízu vôbec neodpovedajú názorom ich vlastných občanov a občianok,“ povedal generálny tajomník Amnesty International, Salil Shetty.

„Rebríček „Ľudia na úteku sú vítaní“ odhaľuje ako hanebne sa vlády zahrávajú  so životmi ľudí na úteku pred vojnou a útlakom kvôli krátkodobej politike. Vlády musia vziať tieto výsledky do úvahy – jasne dokazujú, že drvivá väčšina ľudí je pripravená a ochotná privítať ľudí na úteku vo svojich krajinách.“

„Vlády nesmú dovoliť, aby ich odpovede na utečeneckú krízu boli podmienené dopytom titulných stránok. Príliš často využívajú xenofobickú, protiutečeneckú rétoriku, aby nazbierali politické body. Tento prieskum naznačuje, že nepočúvajú tichú väčšinu tých, ktorí vítajú ľudí na úteku a berú si utečeneckú krízu osobne.“

Čína, Nemecko, Veľká Británia na vrchole rebríčku „Ľudia na úteku sú vítaní“

Po Číne, ktorá je na čele rebríčku nasleduje Nemecko a Veľká Británia. Krajiny, ktoré uzatvárajú rebríček sú Rusko, Indonézia a Thajsko.

Len tesne menej ako polovica opýtaných v Číne (46%) potvrdila, že by prijali človeka na úteku do svojho vlastného domova.

Viac ako polovica opýtaných v Nemecku (57%) povedala, že by prijali ľudí na úteku v ich susedstve a jeden človek z desiatich potvrdil, že by ich uvítal vo vlastnom domove. Takmer všetci opýtaní z Nemecka (96%) potvrdili, že by prijali ľudí na úteku vo svojej krajine, pričom iba 3% ľudí by im zakázalo do nej vstup .

Ľudia vo Veľkej Británii sú na druhom mieste v počte ľudí, ktorí by prijali ľudí na úteku v svojich domovoch (29%). Navyše, ďalších 47% by ich prijalo vo svojom susedstve. Drvivá väčšina ľudí vo Veľkej Británii (87%) by prijala ľudí vo svojej krajine.

Výsledky z krajín, ktoré už prijali mnoho ľudí na úteku nenaznačujú zníženie podpory – Grécko a Jordánsko sú v prvej desiatke rebríčku.

Rebríček „Ľudia na úteku sú vítaní“ po prvý krát zmeral úroveň akceptácie

Prieskum, ktorý sa zameral na 27 tisíc ľudí z 27 krajín sveta zisťoval, v akom širokom okolí by prijali ľudí na úteku – vo svojich domovoch, v susedstve, v meste/dedine, alebo v krajine, alebo či by im zakázali vstúpiť do krajiny.

Výsledky ukazujú, že ľudia sú ochotní privítať ľudí na úteku:

  • Celosvetovo, jeden človek z desiatich by prijal človeka na úteku vo svojom domove: čísla dosiahli 46% v Číne, 29% vo Veľkej Británii a 20% v Grécku. V Rusku to bolo len 1% a v Poľsku 3% z opýtaných
  •  Celosvetovo, 32% opýtaných potvrdilo, že by prijali ľudí na úteku vo svojom susedstve, 47% vo svojom meste/dedine a 80% vo svojich krajinách
  • V 20 krajinách z 27 bolo viac ako 75% za prijatie ľudí na úteku do svojich krajín
  • Celosvetovo, iba 17% ľudí povedalo, že by zakázali ľuďom na úteku vstup do svojej krajiny. Iba v jednej krajine, v Rusku, takto odpovedala viac ako tretina opýtaných (61%).

Ľudia podporujú prístup k azylu, chcú, aby vlády konali

V prieskume zazneli tiež ďalšie dve otázky o prístupe k azylu a súčasných utečeneckých politikách.

Prístup k azylu:

–          73% opýtaných súhlasilo, že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou alebo prenasledovaním by mali byť schopní nájsť útočisko v ostatných krajinách.

–          Podpora pre prístup k azylu je silná v Španielsku (78% rozhodne súhlasí), v  Nemecku (69% rozhodne súhlasí) a v Grécku (64% rozhodne súhlasí).

Vlády by mali pomáhať  ľuďom na úteku viac:

–          66% ľudí potvrdilo, že ich vláda by mala robiť viac na pomoc ľuďom na úteku

–          V niekoľkých krajinách v centre utečeneckej krízy chcú tri štvrtiny opýtaných, aby ich vláda spravila viac, vrátane Nemecka (76%), Grécka (74%), Thajska (29%) a Indie (41%).

„Neočakávali sme tak vysokú úroveň solidarity s ľuďmi na úteku, ale výsledky odrážajú inšpirujúci ľudský súcit, ktorý ľudia cítia s tými, ktorí utekajú pred vojnou. Chcú spraviť všetko čo môžu, aby pomohli, nie otočiť sa im chrbtom. Politici musia spraviť to isté,“ dodal Salil Shetty.

„Vyzerá to tak, že ľudia sú viac naklonení princípom medzinárodného práva ako mnohé z ich vlád, ktoré čoraz častejšie ignorujú, alebo ničia záväzky fungujúce 65 rokov.“

Svetový humanitárny summit: Delenie sa o zodpovednosť za ochranu ľudí na úteku

Amnesty International vyzýva vlády, aby odpoveďou na celosvetovú utečeneckú krízu bolo presídlenie 1.2 milióna ľudí na úteku do konca roku 2017. To je výrazne viac ako  vlády presídľujú v súčasnosti (100 tisíc ľudí ročne), ale stále menej ako desatina z 19.5 milióna ľudí na úteku vo svete.

Amnesty International tiež vyzýva vlády, aby sa na Svetovom humanitárnom summite budúci týždeň zaviazali prijať nový, trvalý systém delenia sa o zodpovednosť za hosťovanie a pomoc ľuďom na úteku. Tento tzv. „Global Compact on responsibility -sharing” (Svetový kompakt o delení sa o zodpovednosť), ktorý 9. mája navrhlo OSN, bude prijatý na stretnutí svetových lídrov na pôde OSN 19. septembra. Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon vedia obidva summity, ktoré sa konajú kvôli najväčšej humanitárnej a utečeneckej kríze za posledných 70 rokov.

Vlády sa musia počas Svetového humanitárneho summitu venovať aj deficitu 15 miliónov USD (zo začiatku roku 2016 ) v humanitárnom financovaní a pridať peniaze na podporu ľudí na úteku a krajín, ktoré hosťujú veľké počty ľudí na úteku.

„Snahy vlád udržať ľudí na úteku pred vojnou a prenasledovaním mimo svojich krajín pohŕdajú humanitou a solidaritou, ktorú ukazujú ich vlastní občania a občianky, a ktoré určujú medzinárodnoprávne záväzky. Ľuďom na úteku sa musí pomôcť, musia dostať ochranu a musia byť v komunitách prijatí, nie zadržiavaní v utečeneckých táboroch a detenčných centrách,“ povedal Salil Shetty.

„Politici musia prestať živiť intoleranciu a mali by začať počúvať svojich ľudí, ktorí chcú pomôcť ďalším ľudským bytostiam. Musia odpovedať na nehanebnú nerovnosť, kedy je 86% ľudí na úteku vo svete prijatých najchudobnejšími krajinami sveta, zatiaľ čo tie bohaté neplnia svoju zodpovednosť.“

Pozadie: Vznik Indexu „Ľudia na úteku sú vítaní“

Index porovnáva krajiny na škále od 0 do 100, kde 0 znamená, že všetci respondenti a respondentky odmietajú, aby do ich krajiny vstúpili ľudia na úteku a 100 znamená, že všetci opýtaní by prijali ľudí na úteku vo svojom susedstve či domove.

Index bol zostavený priradením skóre krajinám na základe priemeru odpovedí na otázku: „V akej blízkosti ste osobne prijali ľudí, ktorí utekajú pred vojnou či prenasledovaním?“ Odpovede boli prenesené na škálu podľa kľúča: 0 – „Som proti ich vstupu do krajiny“, 33 – „Prijal by som ich vo svojej krajine“, 67- „V mojom meste/dedine“, a 100 – „V mojom susedstve alebo domove.“

„Dotazník sme navrhli tak, aby odrážali komplexnosť utečeneckej témy. Ľudia sa stretávajú s rôznymi politickými a emocionálnymi argumentmi a chceli sme získať ich ľudský pohľad na humanitárnu krízu,“ povedala Caroline Holmeová, riaditeľka GlobeScanu.