Irak: Amnesty International upozorňuje Spojencov, že na územiach pod ich kontrolou majú povinnosť zabrániť plieneniu a násiliu

Amnesty International upozorňuje Spojencov, že ako okupačná mocnosť majú podľa medzinárodného ľudskoprávneho práva a humanitárneho práva špecifické povinnosti. Sú povinní prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie poriadku a dodržiavanie zákonov a zabrániť plieneniu, ničeniu a násiliu.

Amnesty International už pre vypuknutím konfliktu varovala USA a Veľkú Britániu, že pád irackého režimu môže sprevádzať porušovanie verejného poriadku a ľudských práv, vrátane zabíjania páchaného ako odvety.

Podľa štvrtej Ženevskej konvencie je okupačná mocnosť povinná zaistiť všetkými dostupnými prostriedkami zásobovanie obyvateľstva potravinami a liekmi.
Situácia v mnohých nemocniciach, hlavne v Bagdade je kritická. S míňajúcimi sa zásobami je obtiažne pre veľký počet zranených zabezpečiť lekársku pomoc. Je akútny nedostatok liekov na utíšenie bolesti, antibiotík a anestetík.