Irak: Nezodpovedný obchod so zbraňami, ktorý podporuje vojnové zločiny páchané milíciami, musí prestať

  • Milície, spájané s irackou vládou majú prístup k zbraniam z najmenej 16tich krajín
  • Nedávne presuny zbraní do krajiny napomáhali pri nútených zmiznutiach, únosoch, mučení, mimosúdnych popravách a úmyselných ničeniach civilného majetku
  • Irak je na šiestom mieste v celosvetovom rebríčku dovozcov ťažkých zbraní
  • Slovensko podľa údajov UNROCA vyviezlo v roku 2015 do Iraku  4 835 útočných pušiek a 500 ťažkých automatických zbraní

Paravojenské milície, ktoré formálne operujú ako súčasť irackých ozbrojených zložiek v boji proti ozbrojenej skupine, ktorá sa nazýva Islamský štát (IS), využívajú zbrane pochádzajúce z irackých vojenských zásob, ktoré poskytujú USA, Európa, Rusko a Irán, na to, aby páchali vojenské zločiny, útoky z pomsty a iné porušenia ľudských práv. Vo svojej najnovšej správe na to upozorňuje Amnesty International.

Terénny výskum a detailná expertná analýza dôkazov z fotografií a videí od júna 2014 priniesli zistenia o tom, že tieto paravojenské milície ťažili z vývozu zbraní vyrobených v najmenej 16- tich krajinách. Konkrétne išlo o tanky, delostrelecké vybavenie ale aj viacero druhov ľahkých zbraní.

Predominantne šiitské milície využívajú tieto zbrane na napomáhanie pri páchaní porušení ľudských práv ako sú nútené zmiznutia a únosy tisícok najmä sunnitských mužov a chlapcov, mučenie a mimosúdne popravy či rozmarné ničenie majetku.

“Medzinárodní dodávatelia zbraní, vrátane USA, európskych krajín, Ruska a Iránu sa musia prebrať a pochopiť fakt, že všetok vývoz zbraní do Iraku zo sebou nesie riziko, že tieto zbrane skončia v rukách skupín milícií, ktoré majú dlhú históriu porušení ľudských práv,” povedal Patrick Wilcken, výskumník Amnesty International pre kontrolu zbraní a ľudské práva.

“Každý štát, ktorý predáva zbrane do Iraku musí preukázať, že prijal prísne opatrenia, vďaka ktorým bude zaručené, že tieto zbrane nebudú využívané paravojenskými milíciami na porušovanie ľudských práv. Pokiaľ tak nespravili, nemalo by k žiadnemu presunu zbraní dôjsť.”

Jednotky ľudovej mobilizácie (Popular Mobilization Units, PMU), ktoré tvorí 40 až 50 rozličných milícii boli založené v polovici roka 2014 na pomoc v boji proti IS. V roku 2016 sa PMU stali formálnou súčasťou irackých ozbrojených síl. Už dlho predtým sa však tešili vládnej podpore.

Správa sa venuje štyrom hlavným milíciám, ktoré, ako Amnesty International zdokumentovala, spáchali závažné porušenia ľudských práv: Munathamat Badr (Brigády Badrs alebo Organizácia Badr), ´Asa´ib Ahl al-Haq (Liga spravodlivých), Kata´ib Hizbullah (Brigády Hizbullah) a Saraya al-Salam (Mierové brigády). Výskum Amnesty International informuje o náraste moci a vplyvu PMU milícii od roku 2014. Dostávajú výzbroj a platy od irackých autorít a čoraz častejšie sa zapájajú do bojov alebo sa nachádzajú na kontrolných stanovištiach spoločne s irackými oddielmi. Bolo zdokumentované, ako niektoré jednotky pod ochranou oficiálneho schválenia a bez akéhokoľvek vyvodenia zodpovednosti, vykonávali útoky z pomsty namierené predovšetkým proti sunnitským Arabom.

“Iracké autority pomohli vyzbrojiť a vybaviť milície PMU a platia ich výplaty – musia preto prestať zatvárať oči pred systematickým porušovaním ľudských práv a vojnových zločinov,” dodal Patrick Wilcken.

“Každý vojak, ktorý bojuje bok po boku s irackými vojskami musí byť dôkladne a dôsledne preverený. Tí, ktorí sú podozriví zo spáchania závažných porušení musia byť zbavení hodnosti počas súdneho vyšetrovania a stíhania. Nad milíciami, ktoré nedodržiavajú pravidlá musí zavládnuť disciplína, alebo musia byť odzbrojené a kompletne demobilizované.”

Iracké úrady čelia obrovskej bezpečnostnej hrozbe zo strany IS, ktorý pokračuje v páchaní otrasných činov v oblastiach, ktoré má pod kontrolou, a v smrteľných útokov na civilné obyvateľstvo v ostatných častiach Iraku. Ale opatrenia, ktoré odpovedajú na tieto útoky musia rešpektovať medzinárodné ľudské práva a humanitárne právo.

Amnesty International vyzýva Irak, aby okamžite pristúpil k celosvetovej Zmluve o obchode so zbraňami, ktorá stanovuje prísne pravidlá za účelom zastavenia presunu zbraní, ktoré by mohli viesť k páchaniu porušení ľudských práv.

Systematické porušenia milíciami PMU

Predominantne šiitské milície PMU využívajú svoj zbrojný arzenál na páchanie alebo napomáhanie pri páchaní systematickách násilností, čo podľa všetkého slúži ako pomsta za útoky IS. Tieto porušenia zahŕňajú nútené zmiznutia, mimosúdne popravy a iné neoprávnené zabitia, a takisto mučenie tisícok sunnitských Arabov – mužov aj chlapcov.

Muž pochádzajúci z mesta Muqdadiya povedal Amnesty International ako bol jeho 22- ročný brat Amer spolu s ďalšími 100 ďalšími mužmi a chlapcami unesený zo svojho domova v januári 2016. Milície PMU si vtedy vyliali zlosť za samovražedný útok na kaviareň v meste, ktorú vlastnili Šiíti. Bojovníci PMU tiež spálili a zničili sunnitské mešity, obchody a majetok.

“Mnohých Sunnitov uniesli na uliciach, alebo z ich domovov a okamžite ich zabili. Na začiatku jazdili vojaci po okolí v autách a z reproduktorov vyzývali sunnitských mužov, aby vyšli zo svojich domovov. 13. januára 2016 zobrali viac ako 100 mužov, ktorých sme odvtedy nevideli,” dodal muž.

Sunnitskí muži a chlapci sú rutinne podrobovaní mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu na kontrolných stanovištiach a v detenčných zariadeniach, ktoré kontrolujú milície PMU.

V jednom prípade sa 20-ročný študent zveril Amnesty International, že 26. júla 2016 utekal pred bojmi v meste Shargat, keď ho zastavili na kontrolnom stanovišti Asmida v guvernoráte Salah al-Din. Zložky, ktoré stanovište kontrolovali – viacero mužov, z ktorých niektorí mali civilné oblečenie a niektorí vojenské uniformy aj s insígniami PMU, mu zakryli oči a niekam ho odviezli.

“Mučili ma sedem týždňov; chceli, aby som sa priznal k tomu, že patrím k Daesh (IS). Držali ma v škole, s asi ďalšími 30 ľuďmi…Všetkých nás bili s kovovými tyčami a káblami. Tiež používali elektrické šoky…takmer po celý čas som mal zaviazané oči…Po 22 dňoch nás všetkých previezli do väzenia v Bagdade… Tam boli ďalší ľudia, niektorých tam držali už viac ako šesť mesiacov a ich rodiny o nich nič nevedeli…Tam ma tiež mučili a raz ma vypočúvali so zaviazanými očami….” Nakoniec ho prepustili bez toho, aby ho z niečoho obvinili.

Osud a miesto tisícok ďalších sunnitských mužov a detí, ktorých odvliekli milície PMU ostáva neznámy. Brigády Hizbullah uniesli od októbra 2014 stovky sunnitských mužov a chlapcov z kontrolného stanovišťa al-Razzaza.

“Namiesto jednoznačného oslavovania milícii ako hrdinov, ktorí bojujú proti otrasným činom IS, čím im vlastne ešte dodávajú odvahu, musia iracké úrady prestať zatvárať oči nad systematickými porušeniami, ktoré podporujú náboženské napätie,” dodal Patrick Wilcken.

“Kozmetické zmeny ako uznanie milícii za súčasť ozbrojených zložiek nestačí – iracké autority musia okamžite prevziať kontrolu nad paravojenskými milíciami. Medzinárodní partneri Iraku vrátane tých, ktorí ho ozbrojujú, musia využiť svoj vplyv a vytvoriť nátlak, aby sa tak stalo.”

Ozbrojovanie PMU

PMU využívajú viac ako 100 typov zbraní, ktoré pochádzajú najmenej zo 16tich krajín. Okrem viacerých druhov ľahkých zbraní (štandardné kalašnikovy a automatické pušky M-16, samopaly, ručné zbrane a ostreľovacie pušky) ide aj o ťažké zbrane ako sú tanky a delostrelecké vybavenie.

Od svojho vzniku v polovici roku 2014 sú milície PMU čoraz viac zásobované priamo irackými autoritami z irackých vojenských zásob. Tie obsahujú významné množstvo nedávno vyrobeného vybavenia predovšetkým z USA, spolu s vybavením z Ruska a krajín východnej Európy.

Za posledných päť rokov dodalo Iraku zbrane a muníciu viac ako 20 krajín, na čele s USA a nasledované Ruskom. Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI), sa vývoz zbraní do Iraku zvýšil v období rokov 2011 – 2015 o 83% v porovnaní s rokmi 2006 – 2010. V roku 2015 bol Irak na šiestom mieste vo svete v dovážaní ťažkých zbraní.

Kvôli náhodnému a slabému sledovaciemu systému zbraní irackých ozbrojených zložiek je veľmi ťažké dosledovať, kam sú zbrane presunuté potom, čo sa dostanú do Iraku. Tento fakt, spoločne s často sa meniacou povahou konfliktu znamená, že zbrane sa častokrát dostanú do rúk ozbrojených skupín alebo milícii, ktoré sú v súčasnosti aktívne v Iraku aj v Sýrii.

“Iracké autority musia prijať prísne opatrenia, aby zaručili, že sklady zbraní sú adekvátne chránené a monitorované,” dodal Patrick Wilcken.

Úloha Iránu

 

Rozsah dodávateľov zbraní do Iraku viedol k nechceným dôsledkom – napríklad americké ozbrojené vozidlá, ktoré boli takmer určite určené pre iracké zložky skončili v rukách Kata´ib Hizbullah, milíciách napojených na Irán, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí USA už dávno označilo za “zahraničnú teroristickú organizáciu”.

Irán zostáva hlavným vojenským sponzorom milícii PMU – predovšetkým tých, ktoré majú silné spojenie s iránskymi vojenskými a náboženskými predstaviteľmi – ako je Organizácia Badr,  ´Asa´ib Ahl al-Haq a Brigády Hizbulláh. Všetky sú obvinené zo závažných porušení ľudských práv. Pokračujúce zásobovanie je v rozpore s Rezolúciou OSN z roku 2015, ktorá zakazuje vývoz zbraní z Iránu bez predchádzajúceho schválenia Bezpečnostnou radou OSN.

“Poskytovanie zbraní priamo PMU môže viesť k tomu, že Irán sa stane spoluvinníkom v páchaní vojnových zločinov. Krajina by nemala povoliť presun zbraní žiadnym milíciám PMU, pokiaľ nespadajú pod účinné vedenie a kontrolu irackých ozbrojených síl a za porušenia, ktoré spáchajú, nie je vyvedená zodpovednosť,” povedal Patrick Wilcken.

Amnesty International vyzýva predsedu vlády SR, aby zastavil nezodpovedný obchod so zbraňami. Spraviť tak môžete aj vy podpísaním našej petície na: https://pripady.amnesty.sk/pripad/slovensko-zbrane-a-obranny-material