Izrael musí prestať mariť činnosť palestínskych organizácií občianskej spoločnosti

Izraelské orgány musia skoncovať s represívnym ťažením proti palestínskej občianskej spoločnosti a umožniť jej organizáciám, aby svoju prácu vykonávali bez prenasledovania a obťažovania, uviedla Amnesty International po tom, ako izraelské ozbrojené sily 18. augusta 2022 zatvorili kancelárie siedmich palestínskych organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich na Západnom brehu Jordánu, na Okupovaných palestínskych územiach (OPÚ).

Izraelskí vojaci sa pred úsvitom vlámali do kancelárií organizácií Addameer, al-Haq, Defense for Children International – Palestine (DCIP), Zväzu poľnohospodárskych výborov, Centra Bisan pre výskum a rozvoj, Zväzu palestínskych ženských výborov a Zväzu zdravotníckych výborov v Ramalláhu a skonfiškovali z nich dokumenty a vybavenie. Armáda tiež vydala vojenské príkazy na ich zatvorenie a zapečatila vstupné dvere do kancelárií.

„Tieto organizácie nesmierne prispievajú k ochrane ľudských práv na Okupovaných palestínskych územiach a na celom svete, ale izraelská armáda bezohľadne šliape po ich práci. Amnesty hrdo solidarizuje so svojimi palestínskymi partnermi a vyzýva všetky vlády, aby odsúdili útok izraelskej armády na palestínsku občiansku spoločnosť,“ povedala v reakcii na včerajšie vojenské razie Amna Guellali, zástupkyňa regionálnej riaditeľky Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku.

„Medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať, vzájomne i s týmito organizáciami, a to nielen pri úsilí o znovuotvorenie ich kancelárií, ale aj pri zasadzovaní sa o to, aby situáciu v Palestíne vyšetril Medzinárodný trestný súd. Takisto musia spoločne odsúdiť režim apartheidu, ktorý Izrael uplatňuje voči palestínskej populácii.“

Amnesty International sa rozprávala so svojimi partnermi z troch zo siedmich dotknutých organizácií, ktorí vyjadrili šok z vojenských razií v ich kanceláriách a z ich následného zapečatenia kovovými platňami.

„Okupačná armáda nás tým neumlčala, neprestaneme brániť ľudské práva. Armáda využíva vojenské právo proti medzinárodnému právu v oblasti ľudských práv. Vojenské razie ukazujú, že Izrael odmieta postoj EÚ a medzinárodného spoločenstva, a radšej investuje do toho, aby pokračoval v okupácii a porušovaní ľudských práv, ku ktorému okupácia vedie,“ povedal Amnesty International Khaled Quzmar, riaditeľ jednej zo zasiahnutých organizácií, DCIP.

Amnesty International preskúmala vojenské rozkazy vyvesené na dverách kancelárií troch z napadnutých organizácií. Vo všetkých prípadoch sa príkaz na zatvorenie kancelárií zakladal na Nariadeniach o obrane počas núdzového stavu z roku 1945, ktoré vydala britská vláda na potlačenie odporu voči jej správe Palestíny a ktoré do dnešného dňa neboli zrušené. Od roku 1967 až doposiaľ izraelské vojenské orgány využívajú tieto nariadenia na demoláciu palestínskych domov, deportáciu obyvateľov a obyvateliek, ako aj zadržiavanie Palestínčanov a Palestínčaniek z Okupovaných palestínskych území. Na základe tohto starého britského zákona už došlo k zbúraniu stoviek domov a administratívnemu väzneniu desaťtisícok Palestínčanov a Palestínčaniek z OPÚ. Do roku 1966 izraelské orgány uplatňovali tieto nariadenia aj proti palestínskym občanom Izraela, avšak nie proti židovským občanom Izraela.

Tieto praktiky predstavujú závažné porušenie štvrtého Ženevského dohovoru a mnohých článkov ďalších dohovorov o ľudských právach, ktorých je Izrael zmluvnou stranou, a sú súčasťou režimu apartheidu, ktorý utláča palestínsku populáciu.

„Amnesty International vyzýva všetky štáty, aby uznali, že Izrael pácha zločiny definované v medzinárodnom práve, vrátane zločinu apartheidu, voči Palestínčanom a Palestínčankám v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach. Vlády ostatných štátov musia zabezpečiť, aby sa do všetkých medzinárodných dohôd s izraelskými orgánmi začlenili aspekty ľudských práv, a vynaložiť náležité úsilie na to, aby samy neprispievali k systému apartheidu,“ uviedla Amna Guellali.

Pozadie situácie

Dňa 19. októbra 2021 vydalo izraelské ministerstvo obrany vojenský rozkaz, v ktorom vyhlásilo šesť palestínskych organizácií občianskej spoločnosti za „teroristické subjekty“ (siedma organizácia, Health Work Committees, nie je na tomto zozname, ale tiež sa stala terčom útokov a razie). Toto označenie ich v skutočnosti postavilo mimo zákona, umožňuje izraelským orgánom zatvoriť ich kancelárie, zhabať im majetok a zatknúť alebo uväzniť ich personál. Zároveň tým izraelská vláda zaviedla zákaz financovania týchto organizácií a verejného vyjadrovania podpory ich činnosti. Zaradenie týchto organizácií občianskej spoločnosti na zoznam teroristických subjektov sa stretlo so širokým odsúdením z radov medzinárodných mimovládnych organizácií, európskych a ďalších vládnych úradov, ako aj expertných orgánov OSN.

Predtým ako izraelská vláda v októbri 2021 označila palestínske organizácie občianskej spoločnosti za teroristické organizácie, medzinárodná ľudskoprávna mimovládka Front Line Defenders zhromaždila dáta, ktoré následne preskúmalo aj oddelenie Amnesty International pre digitálnu bezpečnosť a ktoré potvrdili, že šesť elektronických zariadení, využívaných šiestimi obrancami a obrankyňami ľudských práv z týchto palestínskych organizácií, bolo napadnutých sledovacím softvérom Pegasus vyvinutým izraelskou spoločnosťou NSO Group, ktorá podniká v oblasti kybernetickej špionáže.

Izraelský minister vnútra 18. októbra 2021 oznámil francúzsko-palestínskemu právnikovi Salahovi Hammourimu, ktorý spolupracuje s organizáciou Addameer, zameranou na ochranu práv palestínskych väzňov, že mu štátne orgány odobrali pobyt v Jeruzaleme a bude deportovaný za údajné „porušenie lojality k štátu Izrael“. Od 7. marca 2022 je Salah Hammouri zadržiavaný v administratívnej väzbe, bez obvinenia a bez súdneho procesu. Amnesty International vyzýva na jeho prepustenie a žiada, aby Addameer a ostatné nepodložene obvinené organizácie palestínskej občianskej spoločnosti mohli bez prenasledovania a zastrašovania pokračovať vo svojej dôležitej práci.