Izrael vynechal z vakcinácie proti COVID-19 Palestínčanov, je to ukážka systémovej diskriminácie

Tlačová správa
AMNESTY INTERNATIONAL
6. januára 2021

Izraelská vláda musí prestať ignorovať svoje medzinárodné záväzky, ktoré sa viažu k jej pozícii okupačnej mocnosti, a neodkladne pristúpiť k spravodlivému poskytovaniu vakcín proti COVID-19 Palestínčanom a Palestínčankám žijúcim pod jej okupáciou na Západnom brehu a v pásme Gazy, vyhlásila 6. januára 2021 Amnesty International.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva začalo 23. decembra 2020 distribuovať vakcíny proti COVID-19. Odvtedy bola prvou dávkou zaočkovaná už viac ako desatina obyvateľstva Izraela a krajina žne chvály – taký veľký podiel populácie nebol do dnešného dňa zaočkovaný v žiadnom inom štáte. Avšak izraelský očkovací plán zatiaľ zahŕňa iba občanov a občianky Izraela vrátane tých, ktorí žijú v osadách na Západnom brehu, a Palestínčanov s pobytom v Jeruzaleme. Takmer 5 miliónov Palestínčanov a Palestínčaniek žijúcich pod izraelskou vojenskou okupáciou na Západnom brehu a v pásme Gazy je z tohto očkovacieho plánu vylúčených.

„Na izraelskom programe vakcinácie proti COVID-19 sa jasne ukazuje inštitucionálna diskriminácia charakteristická pre politiku izraelskej vlády voči Palestínčanom. Zatiaľ čo Izrael slávi rekordný rozbeh očkovania, milióny Palestínčaniek a Palestínčanov, o životoch ktorých Izrael rozhoduje, nebudú zaočkované vôbec alebo budú musieť čakať oveľa dlhšie – sotva by sa našla výstižnejšia ilustrácia toho, ako si Izrael cení izraelské životy viac ako tie palestínske,“ povedal Saleh Higazi, zástupca regionálnej riaditeľky Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku.

„Izraelské úrady si musia splniť svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, ktoré im ukladá povinnosť zabezpečiť, aby boli vakcíny poskytované spravodlivo aj Palestínčanom a Palestínčankám žijúcim pod ich kontrolou. Musia tiež logisticky zabezpečiť hladký priebeh distribúcie vakcín a ďalšieho zdravotníckeho materiálu na Palestínske okupované územia a dbať pri tom o zachovanie bezpečnosti a účinnosti týchto vakcín.“

Izraelské ministerstvo zdravotníctva doposiaľ nezverejnilo taký plán prerozdeľovania vakcín, v ktorom by bolo vyčlenené určité množstvo vakcín pre Palestínčanov a Palestínčanky na Palestínskych okupovaných územiach, a nepredstavilo ani časový plán na výdaj vakcín palestínskym zdravotníckym orgánom.

Okupácia a systém inštitucionálnej diskriminácie, ktoré Izrael už viac ako polstoročie násilne uplatňuje na Palestínskych okupovaných územiach vrátane východného Jeruzalema, oberajú Palestínčanov a Palestínčanky o ich základné práva a dochádza pri nich k masovému porušovaniu ľudských práv. Izrael musí skoncovať so svojimi diskriminačnými politikami a odstrániť všetky prekážky, ktoré Palestínčankám a Palestínčanom bránia v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Medzinárodné humanitárne právo ukladá Izraelu povinnosť zabezbečiť a udržiavať „zdravotnícke a nemocničné zariadenia a služby, verejné zdravie a hygienu na okupovanom území, obzvlášť so zameraním na prijatie a uplatňovanie ochranných a preventívnych opatrení nevyhnutných na boj proti šíreniu nákazlivých chorôb a epidémií“ (Čl. 56 Štvrtého ženevského dohovoru).

K 3. januáru 2021 bolo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pozitívne testovaných na nový koronavírus 159 034 Palestínčanov a Palestínčaniek na Palestínskych okupovaných územiach vrátane východného Jeruzalema. Prvý prípad bol potvrdený v marci 2020 a odvtedy bolo hlásených skoro 1 600 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.

Keďže palestínske orgány na Západnom brehu ani správa Hamasu v pásme Gazy nemôžu nezávislo financovať nákup a distribúciu vakcín medzi palestínske obyvateľstvo, sú závislé od globálnych kooperačných mechanizmov, akým je napríklad COVAX, v rámci ktorého sa však s distribúciou vakcín ešte nezačalo. Izrael musí poskytnúť finančnú podporu v plnej výške a zabezpečiť, aby boli vakcíny prístupné pre palestínsku populáciu, a to bez diskriminácie. Taktiež musí uvoľniť blokádu pásma Gazy, aby umožnil náležité fungovanie tamojšieho zdravotného systému zoči voči pandémii ochorenia COVID-19. Zdravotný systém v Gaze – podrobený už polovicu storočia okupácii a viac ako dekádu blokáde – už nedokáže pokrývať potreby tamojšieho obyvateľstva. Pandémia COVID-19 a nedostatočný prístup k vakcínam ešte prehĺbili diskrimináciu a nerovnosť, ktorej čelí palestínske obyvateľstvo.

„Izraelská vláda si musí plniť povinnosti okupačnej mocnosti, ktoré jej ukladá medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a humanitárne právo a podľa ktorých je povinná poskytnúť najvyšší dosiahnuteľný štandard fyzického a duševného zdravia obyvateľstvu Palestínskych okupovaných území, a to bez diskriminácie,“ zdôrazňuje Saleh Higazi.

„Marginalizované skupiny obyvateľstva musí mať na zreteli pri každom rozhodovacom procese, iba tak môže zabezpečiť, aby štátny vakcinačný program nebol diskriminačný či celkom vylučujúci. Všetky štáty sa musia konfrontovať s existujúcimi nerovnosťami, aby mohli prístup k očkovaniu zabezpečiť pre každého.“

Dňa 22. decembra vydalo 10 ľudskoprávnych a zdravotníckych organizácii vyhlásenie, v ktorom žiadajú Izrael, aby jeho očkovací program zahrnul Palestínčanky a Palestínčanov, ktorí žijú pod izraelskou okupáciou.

Izrael uzatvoril na začiatku decembra dohodu s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer o dodávke 8 miliónov dávok novoschválenej vakcíny proti COVID-19. Takéto množstvo vakcín dokáže pokryť skoro polovicu izraelskej populácie (skoro 9 miliónov ľudí, na zaočkovanie každej osoby sú potrebné dve dávky). Izrael uzatvoril aj dohodu so spoločnosťou Moderna o nákupe ďalších 6 miliónov dávok vakcíny – dosť pre ďalšie 3 milióny ľudí.

V súčasnosti, keď distribúcia vakcín proti COVID-19 naberá tempo, Amnesty International vyzýva štáty a jednotlivé spoločnosti, aby zabezpečili, že nikomu nebude odopretý prístup k zdravotnej starostlivosti i očkovaniu na základe toho, kde žije, kým je a koľko zarába.

Pozadie prípadu

V súčasnosti žije v tzv. osadách a na ďalších izraelských základniach roztrúsených po okupovanom Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme približne 600-tisíc izraelských osadníkov. Tieto osady, ktorých je spolu 256, sú podľa medzinárodného práva ilegálne.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva 3. januára 2021 oznámilo, že v Izraeli bolo od prvého potvrdeného prípadu COVID-19 (zaznamenaného vo februári 2020) pozitívne testovaných 435 866 ľudí, pričom takmer 3 400 z nich zomrelo.

Prvá várka vakcín proti COVID-19, obsahujúca 313-tisíc dávok, dorazila podľa záznamov do Izraela na začiatku decembra 2020 a očakávalo sa, že do konca decembra krajina získa ďalších 3,8 milióna dávok.

Palestínske orgány majú formálne obmedzenú jurisdikciu nad časťami okupovaného Západného brehu, ktorá im prislúcha na základe dočasných mierových dohôd s Izraelom z 90. rokov. Izrael obsadil Západný breh vrátane východného Jeruzalema a pásma Gazy po vojne v roku 1967.

Palestínske orgány dúfajú, že vakcíny pre Palestínčanov a Palestínčanky na Západnom brehu a v pásme Gazy získajú pod vedením WHO prostredníctvom partnerstva s humanitárnymi organizáciami známymi ako COVAX, ktorého cieľom je poskytnúť vakcíny až pre 20 % obyvateľstva zapojených krajín, pričom mnohé z týchto krajín sú obzvlášť silno zasiahnuté pandémiou COVID-19.