Je čas zabezpečiť ochranu ľudských práv v Egypte

„Egyptský ľud si v uliciach vybojoval zmenu, teraz musí egyptská vláda konať, aby zabezpečila ochranu ľudských práv v krajine,“ povedal generálny tajomník Amnesty International Salil Shetty. Všetci Egypťania musia byť schopní podieľať sa na formovaní svojej budúcnosti. Za týmto účelom musia egyptské právne predpisy a prax garantovať rovnaké podmienky pre účasť na tvorbe politiky. Akékoľvek politické zmeny musia byť sprevádzané rešpektovaním ľudských práv a potrebnou právnou reformou.

Amnesty International vyzýva egyptské úrady, aby prijala opatrenia, ktoré by zlepšili situáciu v oblasti ľudských práv v krajine. Nová egyptská vláda musí zrušiť obmedzenia týkajúce sa slobody prejavu, združovania a zhromažďovania. Ukončiť mučenie a iné zlé zaobchádzanie, svojvoľné zadržiavanie a zabezpečiť právo na spravodlivý proces.  Zabezpečiť právo na pokojný protest a šírenie informácií prostredníctvom všetkých médií, vrátane internetu a mobilných telefónov. Zabezpečiť primeranú životnú úroveň. Ukončiť  diskrimináciu náboženských a iných menšín.

Amnesty International zároveň vyzýva zahraničných partnerov Egypta, vrátane USA a Európskej Únie, aby odsúdili pokračujúce represie a aby plne podporili požiadavky reformy v oblasti ochrany ľudských práv.

V novembri 1981, Amnesty International vyzvala novozvoleného egyptského prezidenta Husního Mubaraka, aby zastavil porušovanie ľudských práv v krajine. AI žiadala prezidenta, aby ukončil hromadné  zatýkanie ľudí kvôli ich náboženskému presvedčeniu, mučenie a väznenie tých, ktorí sa nenásilne politicky aktivizovali. Napriek tomu, že Amnesty International s výzvami pokračovala, násilie ďalších tridsať rokov pokračovalo. Kritici vlády boli svojvoľne zatýkaní, trestne stíhaní na základe vykonštruovaných obvinení a nespravodlivo súdení pred špeciálnymi vojenskými súdmi. Ekonomické, sociálne či kultúrne práva Egypťanov boli ignorované.

Koncom januára, po tridsiatich rokoch represií a počas zlej ekonomickej situácie v krajine sa egyptský ľud rozhodol vydať do ulíc a žiadať dôstojný život a sociálnu spravodlivosť. Demonštrujúci volali po demokratických reformách a rešpektovaní ľudských práv.

Počas protestov poriadková polícia a iné policajné oddiely používali nadmernú silu voči demonštrujúcim. V prípade stretov s organizovanými skupinami priaznivcov vlády policajné zložky vôbec nezasahovali. Počas demonštrácií bol zatknutý aj jeden člen misie Amnesty International, ktorá do Káhiry pricestovala s cieľom podporiť demonštrantov, monitorovať situáciu a zabezpečiť nápravu porušovania ľudských práv, ku ktorému v oblasti dochádzalo. Amnesty International v tom čase vyzvala egyptského viceprezidenta Sulejmana, aby násilie zastavil.

Solidaritu s demonštrantmi v Egypte a na Blízkom východe prejavili ľudia po celom svete, ktorí vo februári zorganizovali zhromaždenia. Do dňa podpory pre egyptský ľud a Blízkeho východu sa zapojila aj Amnesty International Slovensko.