Je načase, aby Čína začala plniť olympijský sľub

Do zahájenia olympijských hier v Pekingu zostáva jeden rok. Amnesty International vo svojej novej správe upozorňuje na štyri konkrétne oblasti, v ktorých naďalej dochádza k porušovaniu ľudských práv. AI správu zaslala aj čínskej vláde a Medzinárodnému olympijskému výboru. 

Pozitívne reformy Čína uskutočnila v oblasti trestu smrti a slobody slova pre zahraničných novinárov. Pokračuje však cenzúra domácich médií a prenasledovanie novinárov a ochrancov ľudských práv. Vzrástol počet zakázaných periodík.

Polícia pod zámienkou príprav olympiády zadržiava osoby bez súdneho príkazu.

Niektorí disidenti v Pekingu sú v domácom väzení alebo pod policajným dohľadom. Aktivisti v celej krajine čelia zostrenej perzekúcii.

Trest smrti 
Čína ročne popraví najviac ľudí na svete, a to aj za nenásilné zločiny. Vláda naďalej tají presné údaje o počte popráv. Odhaduje sa, že v roku 2006 bolo popravených 8 000 osôb. AI víta vyjadrenie Najvyššieho súdu, o potrebe zvýšiť transparentnosť a zaviesť jednotné kritériá pre vynášanie rozsudkov. Úrady nedávno pripustili, že súdy vynášajú rozsudky trestov smrti podľa nejednotných štandardov.

Zadržiavanie osôb bez rozhodnutia súdu 
S cieľom „vyčistit“ Peking pred olympiádou je stále viac ľudí zadržiavaných, hoci neboli postavení pred súd. Zadržiavaní sú naďalej posielaní na nedobrovoľnú protidrogovú liečbu alebo do táborov „na prevýchovu prácou“.

Disidenti a ochrancovia ľudských práv 
Silnie nátlak na aktivistov, pod drobnohľadom sú právnici, ktorí zastupujú obete porušovania ľudských práv.

Sloboda médií
Pokračuje prenasledovanie domácich novinárov. Niektorých prepustili zo zamestnania, iní idú rovno do väzenia. Aj užívatelia internetu musia počítať s cenzúrou.