Keňa: Historické rozhodnutie súdu zablokovalo zavretie utečeneckého tábora v Dadaabe

Dnešným rozhodnutím zablokoval súd v Keni jednohlasné rozhodnutie vlády zavrieť utečenecký tábor Dadaab.

“Dnešok je historickým dňom pre viac ako štvrť milióna ľudí na úteku, ktorým hrozilo, že budú nútene vrátení do Somálska, kde existuje riziko závažných porušení ich ľudských práv. Toto rozhodnutie je v súlade s ústavnými a medzinárodnými právnymi záväzkami Kene chrániť ľudí, ktorí hľadajú bezpečie pred ublížením a prenasledovaním,” povedala Muthoni Wanyekiová, regionálna riaditeľka Amnesty International pre Východnú Afriku.

“Zablokovanie okamžitého uzavretia utečeneckého tábora Dadaab je prvým zásadným krokom v ochrane a rešpektovaní práv ľudí na úteku v Keni. Ďalším krokom je, aby Keňa spolu s medzinárodným spoločenstvom spolupracovala na hľadaní alternatívnych riešení pre ľudí na úteku, vrátane možností lokálnej integrácie.”

Pozadie

V rozhodnutí povedal sudca JM Mativo, že vládne nariadenia boli diskriminačné a smerovali ku kolektívnemu potrestaniu. Nariadenia opísal ako svojvoľné a neprimerané.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu je odpoveďou na podnet dvoch ľudskoprávnych organizácií z Kene – Kenskej národnej komisie pre ľudské práva a Kituo Cha Sheria spolu s podporou Amnesty International. Organizácie napadli ústavnosť vládneho nariadenia zavrieť Dadaab a Úrad pre záležitosti ľudí na úteku.

Tábor mal byť zavretý už 30. novembra 2016, ale vláda  oznámila, že zavretie tábora odložila o 6 mesiacov kvôli “humanitárnym dôvodom”.

Zavretie Dadaabu by ponechalo viac ako 260 tisíc somálskych ľudí na úteku bez miesta na život. Mnohí z tých, ktorý sa vyjadrili v našej výskumnej správe z novembra 2016 obvinili úradníkov kenskej vlády z toho, že ich nútili, aby sa vrátili do Somálska proti svojej vôli.