KĽDR: Nové satelitné snímky ukazujú skutočný rozsah väzenských táborov

Nová správa Amnesty International odkrýva ohromný rozsah väzenských táborov v Severnej Kórei. Najnovšie snímky zo satelitov dokazujú, že dva najväčšie tábory s politickými väzňami sa ďalej rozrastajú.

Pri komplexnom posúdení táborov 15 a 16, známych ako Kwanliso, objavili zástupcovia Amnesty International nové bloky domov, rozšírenie výrobných zariadení a tiež pokračujúce prísne bezpečnostné opatrenia. Analýza, spolu s novými svedectvami ľudí, je zahrnutá v najnovšej správe Amnesty International s názvom Severná Kórea: pokračovanie investícií do infraštruktúry represie.

Bývalý bezpečnostný úradník z tábora 16 – najväčšieho väzenského tábora pre politických väzňov v Severnej Kórei, nikdy predtým verejne neprehovoril. Teraz popisuje, ako boli zadržaní nútení kopať svoje vlastné hroby, ženy boli znásilňované a potom mizli. “Ukázala sa hrozná realita pokračujúcich severokórejských investícií do rozsiahlej siete represií. Naliehavo žiadame príslušné orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých väzňov svedomia, ktorých držia v politických väzenských táboroch, a aby tieto tábory okamžite uzavreli,” hovorí Rajiv Narayan, výskumník Amnesty International pre východnú Áziu.

Amnesty International už svoje posledné dôkazy o rozširovaní táborov poskytla Komisii OSN na vyšetrenie porušovania ľudských práv v Severnej Kórei. V spomínaných táboroch a tiež mnohých ďalších väzenských zariadeniach sú zadržiavané stovky tisícov ľudí, vrátane detí. Mnoho z nich sa pritom nedopustilo žiadneho trestného činu, ale ide len o rodinných príslušníkov tých, ktorí podľa severokórejských zákonov spáchali závažné politické zločiny. Uplatňovaná je teda kolektívna vina.

Väznica Kwanliso 16, ktorá sa nachádza blízko Hwaseong v provincii Severný Hamgyong, zaberá plochu približne 560 km2 , teda trikrát toľko, ako hlavné mesto Spojených štátov, Washington DC. Je to jedna z najmenej preskúmaných oblastí v tamojšom väzenskom systéme – posledné údaje sú z roku 2011, kedy tam bolo podľa odhadov väznených asi 20 tisíc ľudí.

Najnovšie snímky, zhotovené v máji 2013, však naznačujú ďalší nárast počtu ľudí, ktorí sú tu držaní. Jasne sú zreteľné celé nové bloky budov. Niektoré zo snímok zachytávajú priamo ich stavbu, čo dáva možnosť nahliadnuť aj do životných podmienok zadržiavaných ľudí. Satelity odhalili aj významné ekonomicky dôležité aktivity – baníctvo, ťažbu dreva alebo poľnohospodárstvo. V rámci tábora sa tiež rozšírila priemyselná zóna.

V severokórejských táboroch je bežná tvrdá nútená práca. Svedectvá bývalých väzňov aj úradníkov potvrdzujú, že zadržiavaní trávia väčšinu času tvrdou prácou v nebezpečných podmienkach, len s minimálnym časom na odpočinok. A tvrdé zostávajú aj bezpečnostné opatrenia. Jasne vidieť sú obvodové ploty a bezpečnostné body. Pohyb ľudí je obmedzený a kontrolovaný vstupnými bránami, strážnymi vežami a systémom vnútorných kontrolných bodov.

Pán Lee, ktorý pôsobil v 80. rokoch a prvej polovici 90. rokov ako bezpečnostný úradník v tábore 16, v rozhovore z novembra 2013 pre Amnesty International hovoril tiež o metódach používaných pri popravách väzňov. Zadržiavaní ľudia boli nútení kopať svoje vlastné hroby a potom boli zabíjaní úderom kladiva do krku. Sám bol tiež svedkom toho, ako dozorcovia zadržaných škrtili a potom ich ubili na smrť drevenými tyčami. Ženy boli často znásilňované a potom mizli: “Po noci plnej “servisu” pre úradníkov museli tieto ženy zomrieť, pretože tajomstvo sa nesmelo dostať za žiadnu cenu von. Toto sa deje vo väčšine politických táborov.”

Ďalším, kto prehovoril, je Kim Jou-son, bývalá väzenkyňa v tábore 15, kde bola medzi rokmi 1980-89. Opisuje, ako bola svedkom verejnej popravy dvoch ľudí, ktorí boli chytení pri pokuse o útek: “Priviedli ich na akési pódium, oboch veľmi zbitých. Potom boli priviazaní ku dreveným kolom a trikrát strelení do hlavy, hrude a nôh.”

Nedávne fotografie z tábora 15, známeho tiež ako Jodok, ukazujú, že bolo od posledných záznamov Amnesty International v roku 2011, 39 budov zbúraných a len šesť nových postavených. Tento pokles môže znamenať zníženie počtu zadržiavaných, Amnesty International však samozrejme nie je schopné tieto odhady ani prípadný osud zadržiavaných akokoľvek overiť.

Tábor Kwanliso 15 zaberá plochu 370 km2 a nachádza sa v centrálnej časti KĽDR, asi 120 kilometrov od hlavného mesta Pchjongjangu. V roku 2011 tam bolo podľa odhadov väznených asi 50 tisíc ľudí. Podobne ako v tábore Kwanliso 16, aj tu panujú prísne bezpečnostné opatrenia a je tu zreteľná ekonomická aktivita, ako napríklad ťažba dreva alebo jeho následné spracovanie pre pravdepodobnú továreň na nábytok.