Kľúčom k budúcnosti Iraku je spravodlivosť

Amnesty International privítala zatknutie Saddáma Husseina. Na masívne porušovanie ľudských práv v Iraku organizácia systematicky upozorňovala od konca sedemdesiatych rokov. Bývalý iracký diktátor sa okrem iného dopustil vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Po jeho zatknutí musí nasledovať spravodlivý a nezávislý súd, ktorý prebehne v súlade s medzinárodnými štandardami.

„Spôsob, akým bude proces vedený, kľúčovým spôsobom ovplyvní budúcnosť Iraku,“ poznamenala Amnesty International.
Iracká vláda rada 10. decembra oznámila vytvorenie Špeciálneho súdneho tribunálu pre Irak. Očakáva sa, že bude súdiť Saddáma Husajna a ďalšie osoby. Sudcovia a prokurátori budú Iračania, no vládna rada si vyhradila právo vymenovať aj sudcov Neiračanov, ktorí majú potrebnú skúsenosť. Amnesty International radu vyzvala, aby prípadné vymenovanie neirackých expertov dôkladne zvážila.
Irak je krajinou so silnou právnou tradíciou, nemá však skúsenosť s vyšetrovaním komplexných zločinov, akými sú napríklad vojnové zločiny, či zločiny proti ľudskosti. Je veľmi dôležité, aby súdy tohto druhu prebehli priamo v Iraku, no na druhej strane nie je isté, či sa im podarí udržať nezávislosť a nestrannosť prokurátorov a sudcov.

Obavy Amnesty International tiež vzbudzuje fakt, že v krajine nebol zrušený trest smrti. Dočasná vláda rada síce použitie trestu smrti pozastavila, no nezrušila ho úplne. Proces so Saddámom Husajnom sa však nesmie zmeniť na púhu pomstu. Je preto nemalým sklamaním, že predstavitelia okupačných síl nezaujali k budúcnosti trestu smrti v krajine jednoznačné stanovisko.

Ako bývalý predstaviteľ irackých ozbrojených síl je Saddám Husajn vojnovým zajatcom. Musia mať k nemu preto prístup delegáti Medzinárodného výboru Červeného kríža. Ako každému inému podozrivému zločincovi mu medzinárodné právo zaručuje istú ochranu. Nesmie byť mučený a má nárok na spravodlivý súd.
Tretia Ženevská konvencia, ktorá upravuje zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, požaduje, aby s nimi bolo za každých okolností zaobchádzané humánne. V článku 13 tiež stanovuje, že nesmú byť vystavení „zvedavosti verejnosti“. „Je zrejmé, že bolo potrebné dokázať, že je Saddám Husajn na žive a že je skutočne zatknutý. Zverejnenie prehliadky jeho ústnej dutiny a vlasov však nevyhnutné nebolo,“ konštatuje Amnesty International.