Kosovo: Súdy ešte potrebujú medzinárodnú zložku

Štrukúra a operácia programu tranzičného súdnictva v Kosove má príliš veľa nedostatkov na to, aby mohol slúžiť ako model pre podobné prípady v budúcnosti. Takto hodnotí Amnesty International fungovanie programu „dočasného importovania“ medzinárodného personálu do zrúteného súdneho systému v Kosove vo svojej dnes zverejnenej správe. 

Správa ponúka sériu komplexných odporúčaní, ktorých cieľom je pomôcť tak EÚ, ako aj OSN pri plánovaní akýchkoľvek budúcich pokusov o zavedenie tranzičného národného súdnictva.

„S poľutovaním musíme konštatovať, že za viac ako sedem rokov fungovania programu sa nepodarilo splniť pôvodné očakávania. Miestni prokurátori a sudcovia zatiaľ nie sú pripravení rozhodovať v otázkach medzinárodného práva“, uviedla Sian Jones, výskumníčka AI pre Kosovo. „Zatiaľ nevieme ani to, v akom časovom horizonte by mohlo dôjsť k dokončeniu rekonštrukcie systému súdnictva do tej miery, že by mohol fungovať bez stálej medzinárodnej zložky.“

Ako jednu z najväčších prekážok vyvodzovania spravodlivosti súdnou cestou identifikovala delegácia výskumníkov AI prieťahy v súdnom konaní. Tie bývajú zväčša spôsobené nedostakom medzinárodných sudcov a prokurátorov, extrémne vysokým počtom nahromadených prípadov a zlyhania v zabezpečení adekvátnej ochrany svedkov.

„Stovky prípadov vojnových zločinov, vynútených zmiznutí a etnických zločinov ostávajú dodnes nevyriešené. Ďalšie stovky boli uzavreté pre nedostatok dôkazov, ktoré však boli zhromažďované pomaly a neefektívne. Príbuzní nezvestných uviedli, že poskytli už priveľa rozhovorov – vždy novým a novým členom medzinárodných policajných jednotiek a tiež prokurátorom, ktorým boli ich prípady práve pridelené. Nikdy však nedošlo k žiadnemu pokroku,“ dodáva Jones.

Napriek tomu ostáva model „dočasného importovania“ skúseného medzinárodného personálu riešením, ktoré by sa mohlo z dlhodobého hľadiska ukázať ako efektívne a mohlo by prispieť k znovunastoleniu vlády zákona. Jednou z prvoradých požiadaviek AI je uzavretie a zverejnenie výsledkov doterajšej práce medzinárodných a regionálnych súdnych orgánov v oblasti vyvodzovania zodpovednosti vo vzťahu k vojnovým a etnickým zločinom.

Pozadie: 
Po kosovskom konflikte z roku 1999 sa systém trestného a občianskeho súdnictva v regióne zrútil. Kosovo síce spadalo pod jurisdikciu Medzinárodného trestného tribunálu pre krajiny bývalej Juhoslávie, no od prvej chvíle bolo jasné, že ten nebude mať kapacity na zvládnutie všetkých prípadov. OSN preto vytvorila tzv. Medzinárodný program sudcov a prokukrátorov, ktorý zahrnul do miestneho systému trestného súdnictva niekoľko zahraničných sudcov a prokurátorov. Tí mali na základe tohto modelu v rámci skolabovaného národného systému súdnictva dočasne pracovať po boku národných sudcov a prokurátorov.