Líbya: Bulharské sestry a lekár prepustení!

Na začiatku bolo len šesť neznámych zdravotníkov a zopár ľudí a organizácií, ktoré upozorňovali, že boli odsúdení v nespravodlivom súdnom procese. Prípad sa postupne podarilo dostať aj do agendy politikov. Dnes, za pozornosti svetových médií, je päť bulharských zdravotných sestier a lekár na slobode. Amnesty International ďakuje všetkým členom a sympatizantom, ktorí za tento prípad posielali líbyjskej vláde listy!

Viac informácií na:
www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=435
www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=498
www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=464
www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=430
www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=92