Listová akcia za unesených sudánskych vojakov

Štyria vojaci Sudánskych ozbrojených síl (SAF) sú v Darfúre zadržiavaní ozbrojenou opozičnou skupinou Hnutie spravodlivosti a rovnosti (JEM) už niekoľko mesiacov.

Spomínanými vojakmi sú:

brigádny generál Kemaleddin
podplukovník Ihab
podplukovník Mahdi Hamed
poručík Abdel Moneim Mohammed Zein

Amnesty International má informácie o tom, že je s nimi veľmi zle zaobchádzané a sú v ohrození života. Všetci boli zajatí v Darfúre, podplukovník Mahdi Hamed a poručík Abdel Moneim Mohammed Zein v západnom Darfúre v oblasti Siniya decembri 2007, brigádny generál Kemaleddin a podplukovník Ihab v oblasti Haskanita v južnom Darfúre o niekoľko mesiacov predtým.

Trom ďalším mužom z odštiepeneckej skupiny JEM, zadržiavaným spolu s vojakmi SAF, sa podarilo po 4 mesiacoch zadržiavania utiecť. Podľa ich výpovedí boli všetci siedmi reťazami zviazaní na rukách i nohách, jedlo dostávali jedenkrát denne a vodu skoro vôbec. Nebolo im umožnené kontaktovať svoje rodiny, ktoré nevedeli, či ešte žijú, a bolo im povedané, že budú zabití. Počas útokov JEM boli všetci naložení do nákladného auta, ktoré išlo pred kolónou útočníkov, aby tak chránila ozbrojencov pred mínovým či streleckým útokom. Jeden z mužov, ktorým sa podarilo utiecť, uviedol, že sa obáva o život štyroch zostávajúcich zadržiavaných – vojakov SAF.

Tento spôsob zneužívania zajatcov odporuje článku 3 Ženevských konvencií, ktorý hovorí, že: “s osobami, ktoré sa nepodieľajú na bojoch, vrátane nepriateľských bojovníkov, ktorí sa vzdali a tými, ktorí sú z boja vyradení chorobou, zranením alebo zadržiavaním, musí byť ľudsky zaobchádzané.“ Článok 3a zakazuje „násilie a ohrozenie života, najmä vraždu, mučenie a iné neľudské zaobchádzanie.“ Kruté zaobchádzanie a mučenie zajatcov je vojnových zločinom.

Ako môžete pomôcť?
pošlite čo najskôr veliteľovi Hnutia spravodlivosti a rovnosti e-mail, ktorý nájdete v prílohe.