Listy za väzňov svedomia, ktorí uplatňovali slobodu slova na internete

Čínskeho novinára Shi Taa v apríli 2005 odsúdili na desať rokov väzenia za to, že zo svojej e-mailovej schránky na portále Yahoo odoslal informácie o rozhodnutí Komunistickej strany. Amnesty International ho považuje za väzňa svedomia, ktorý bol uväznený len za nenásilné uplatnenie práva na slobodu prejavu.
Truong Quoc Huy a ďalší vo Vietname sú zadržiavaní len za uplatňovanie práva na slobodu a slova na internete. AI žiada ich prepustenie.

AI tiež žiada vietnamskú vládu, aby zrušila alebo zmenila nariadenia a zákony o internete tak, aby zodpovedali medzinárodným ľudskoprávnym záväzkom Vietnamu.

Bratislavská skupina AI zbierala podpisy za prepustenie oboch väzňov svedomia 21.2. 2007 od 16:00 do 18:00 na Michalskej ulici. Ak ste to nestihli tak podpísané listy prosíme zaslať do kancelárie AI: Amnesty International, Karpatská 11, 811 05 Bratislava.