Liu Jingsheng, väzeň svedomia

Liu Jingshenga považuje Amnesty International za väzňa svedomia, ktorý sa neprevinil ničím iným, iba svojimi názormi.

Napriek tomu ho čínska vláda stále väzní. Napíšte za jeho prípad list. Môžete napomôcť jeho prepusteniu.

Čo vlastne Liu Jingsheng, robotník v chemickej továrni Tongyi, vykonal?

V obžalobe sa hovorí, že bol jedným zo zakladateľov Prípravného výboru pre Slobodný zväz čínskych odborov, pomáhal tlačiť a distribuovať politickú chartu tohoto výboru a napísal aj návrh “kontrorevolučného” letáku. Tento výbor vyzýval čínskych robotníkov, aby zakladali slobodné odborové organizácie. Výbor poslal list Medzinárodnej organizácii práce v Ženeve, v ktorom opísal spôsoby, akými sú čínski robotníci zbavení svojich práv na slobodu slova, zhromažďovania sa i práva na štrajk.

Podľa obžaloby sa Liu Jingsheng pridal aj k ďalšej “kontrarevolučnej organizácii”, a to k Čínskej pokrokovej aliancii a distribuoval publikáciu Liberálno-demokratickej strany Číny. Publikácia niesla názov “Stanovisko k problematike ľudských práv v Číne”.

Liu Jingsheng je dlhoročným aktivistom za ľudské práva. Na konci 70-tych rokov pracoval v hnutí Múr demokracie a bol spoluvydavateľom disidentského časopisu “Hľadanie”. Bol jedným z mnohých, ktorých uväznili v súvislosti s nenásilnými prodemokratickými aktivitami na jar 1992. Vtedy sa pri príležitosti výročia pekingskej masakry zintenzívnila činnosť disidentských hnutí, vydávali sa letáky a poskytovali sa verejné vyhlásenia, v ktorých sa volalo po reformách. Preto čínske úrady pristúpili k zatýkaniu disidentov. Niektorí boli neskôr bez obvinenia prepustení, iní však ostali vo väzbe niekoľko mesiacov bez toho, aby na nich formálne uvalili väzbu alebo bol udaný dôvod zatknutia. To je v rozpore i s čínskymi zákonmi o postupoch v trestnom práve.

Rozsudok nad Liu Jingshengom a ďalšími štrnástimi väzňami bol vynesený až 16.12.1994 po neverejnom procese, ktorý trval päť mesiacov. Podľa dostupných správ na pojednávaní nebolo povolené zúčastniť ani príbuzným a nemohli si vypočuť rozsudok.

Trest, ktorý Liu dostal – 15 rokov väzenia a následne 4 roky zbavenia politických práv, je jeden z najtvrdších trestov vynesených za posledné roky v Číne proti disidentom. Vyššie tresty dostali v tomto procese len Hu Shingen – 20 rokov a Kang Zuchun – 17 rokov.

PRÍPAD LIU JINGSHENGA JE BOHUŽIAĽ STÁLE AKTUÁLNY – prosíme, napíšte zaňho list!

Veľvyslanec ČĽR na Slovensku
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
Údolná 7
811 02 Bratislava

Vaša Excelencia,

Verím, že rešpektovanie ľudských práv je vecou, ktorá presahuje hranice štátov, náboženstva, či politických názorov. Obraciam sa teda na Vás v tomto duchu.
Hlboko ma znepokojila správa, že 42 ročný robotník z chemickej továrne Tongzi, pán Liu Jingsheng bol 16.decembra 1994 odsúdený na 15 rokov väzenia.
Podľa mojich správ boli jeho politické aktivity nenásilné a ako také v súlade s medzinárodne uznávaným právom na slobodu vyjadrovania sa a združovania sa. Apelujem na Vás, Vaša Excelencia, v mene ľudskosti, aby ste zaistili prepustenie pána Liu Jingshenga.

S úctou,

Your Excellency,

I believe that the respect for the human rights is an issue that transcends the boundaries of states, religion or political beliefs. It is in this spirit that I am writing to you.
I was deeply concerned at the news, that the 42-year-old worker from the Tongzi chemical plants Mr. Liu Jingsheng was sentences to 15 years in prison on the 16th december 1994. According to my information, Mr. Liu Jingsheng’s political activities were not violent and as such in accordance with the universally acknowledged rights to free expression and association. I appeal to you, on humanitarian grounds, to ensure that Mr. Liu Jingsheng is released.

Yours respectfully,

USA: ohrozenie základných princípov spravodlivosti

Váš podpis